Jos palveluksessa on sattunut

KP_Sotilastapaturmien_sivu_Markkeerauskuva

Jos loukkaannuit palveluaikanasi tapaturmaisesti tai sairastuit palveluksen aiheuttamaan sairauteen, Puolustusvoimat tai siviilipalveluspaikka huolehtii palvelusaikana hoidostasi.

Kun palveluksesi on päättynyt, Valtiokonttori vastaa vamman tai palvelussairauden hoitokustannuksista sekä muista lainmukaisista korvauksista.

Sinulla on oikeus Valtiokonttorin maksamiin korvauksiin, jos tapauksesi täyttää sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain määrittelemät ehdot.

Näin haet korvausta

Korvausten saamiseksi sinun on tehtävä hakemus Valtiokonttorille. Toimi näin:

1. Hae sotilastapaturmailmoitus vahingonkorvausten lomakesivulta ja täytä se:

Vahingonkorvausten hakemuslomakkeet >

2. Ota käyttöön Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit on tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden palvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Kun sinulla on käytössäsi Suomi.fi-viestit, asiointisi Valtiokonttorin kanssa nopeutuu. Voit olla Suomi.fi-viestit -palvelun kautta yhteydessä Valtiokonttorin asiakaspalveluun.

Ota käyttöön Suomi.fi-viestit >

Muistilista

  • Hanki sairauslomatodistus, jos et kykene menemään töihin tai opiskelemaan.
  • Otathan huomioon, että Valtiokonttorin maksamia korvauksia voi saada vasta palveluksen päättymisen jälkeiseltä ajalta.

Korvaukset asevelvollisen vakavan vammautumisen johdosta

Jos vammaudut, sinulle korvataan tarpeellinen

  • sairaanhoito,
  • lääkinnällinen ja toimintakykyyn liittyvä kuntoutus (esimerkiksi fysioterapia)
  • korvaus ansionmenetyksestä 
  • korvaus pysyvästä haitasta sekä tarvittaessa
  • ammatillinen kuntoutus, mikäli et kykene palaamaan entiseen työhösi tai opiskelupaikkaan.

Vahinkotapahtuman aiheuttamasta vammasta ja sairaudesta johtuvasta pysyvästä yleisestä haitasta maksetaan 1.1.2019 alkaen kertakorvauksena lisäkorvaus, joka on enimmillään haittaluokan 20 mukaisena 210 000 euroa ja osittaisesta pysyvästä haitasta kertakorvauksena niin monta kahdeskymmenesosaa tästä korvausmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Lisäkorvaus maksetaan 1.1.2019 tai jälkeen sattuneissa vahinkotapauksissa.

Tavoitteena on auttaa sinua kuntoutumaan ja palaamaan työhösi tai opiskeluusi mahdollisimman pian. Tältä osin on tiivistetty yhteistyötä Verven (ent. Vakuutuskuntoutus VKK) kanssa ja ammatillisen kuntoutuksen selvittäminen aloitetaan entistä varhaisemmassa vaiheessa, jotta se olisi tehokasta.

Korvaukset asevelvollisen kuoleman johdosta

Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisolle ja lapsille perhe-eläkettä.
Perhe-eläke lasketaan vahingoittuneen vuosityöansiosta. Vuosityöansio on kuitenkin vähintään vähimmäisvuosityöansion kolminkertainen määrä eli 43 080,00 euroa vuonna 2019.

Esimerkki 1: Jos edunjättäjällä on perheessään vain leski, lesken eläke on 40 % vuosityöansiosta. Jos vainajalla oli vain vähimmäisvuosityöansio, on korvauksen määrä 17 232,00 euroa vuonna 2019. Euromäärään voivat vaikuttaa vielä lesken omat tulot vähentävästi.

Esimerkki 2: Jos edunjättäjällä on leski ja yksi lapsi, on lesken eläke 35 % ja lapsen perhe-eläke 25 % vuosityöansiosta. Euromääriin vaikuttavat siis lasten määrä sekä lesken omat tulot sen jälkeen, kun lasten oikeus perhe-eläkkeeseen on päättynyt.


Vuonna 2019 hautausavun määrä on 4 900,00 euroa. Hautausapu maksetaan kuolinpesälle, jos kuolinpesä vastaa hautauksen kustannuksista. Jos hautauksen kustannuksista vastaa joku muu, maksetaan hänelle korvaukset kuittien perusteella enintään yllä mainittuun hautausavun määrään saakka.

Asevelvollisen kuoleman johdosta voidaan maksaa korvauksia myös asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain nojalla. Tuki muodostuu perussummasta, mahdollisesta lapsikorotuksesta ja tapaturmakorotuksesta. Laissa tarkoitettuun tukeen ovat oikeutettuja edunjättäjän puoliso sekä edunjättäjän alle 22-vuotiaat lapset.

Sotilastapaturman ja palvelussairauden aiheuttaman kuoleman johdosta voidaan maksaa 1.1.2019 alkaen lisäkorvaus. Lisäkorvauksena maksetaan ensisijaisesti edunjättäjän puolisolle 200 000 euroa ja jokaiselle edunjättäjän alle 18-vuotiaalle lapselle 40 000 euroa. Jos ensisijaisia edunsaajia ei ole, edunjättäjän kummallekin vanhemmalle maksetaan korvauksena 20 000 euroa. Lisäkorvaus maksetaan 1.1.2019 tai jälkeen sattuneissa kuolemantapauksissa.

Jos kyseessä on samalla liikennevahinko, vahingonkärsineellä voi olla oikeus saada korvauksia myös liikennevakuutuslain nojalla. Korvattavaksi voi tulla hautaus- ja muita hautaamiseen liittyviä kuluja kohtuulliseen määrään, siltä osin kuin hautausapu ei sitä kata.

Korvaukset perustuvat Lakiin sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (29.12.2016/1521), Työtapaturma- ja ammattitautilakiin (24.4.2015/459), Lakiin asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta (16.12.1994/1309) ja Liikennevakuutuslakiin (17.6.2016/460).

Valtiokonttorin asiakaspalvelu on käytettävissäsi   
KP Puhelin ikoni Soita 9.00–12.00 puh. 0295 50 3060
KP sähköposti ikoni Lähetä sähköpostia vahko.sotilaat (at) valtiokonttori.fi
KP Turvaposti ikoni Lähetä turvapostia
KP asiointitili ikoni

Käytä Suomi.fi-viestit -palvelua

Puhelut nauhoitetaan, lue lisää >

Julkaistu 4.12.2014 klo 14.11 , päivitetty 3.1.2019 klo 9.57
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Turvaposti ikoni

 Turvapostin avulla voit lähettää viestejä suojatun sähköpostin kautta Valtiokonttoriin.

 Palvelun oikeassa ylälaidassa, kysymysmerkin takana on palvelun käyttöohjeet. Klikkaa kysymysmerkistä ja lue ohje.

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot