Hyppää sisältöön

Terveydenhuollon kustannusten korvaus

Kun ulkomaanmatkan tai ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta, virkamiehellä on oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneista kohtuullisista terveydenhuollon kustannuksista. Vastaava oikeus on perheenjäsenellä silloin, kun hänen oleskelunsa kohdemaassa on tarkoitus kestää vähintään kuusi kuukautta.

Terveydenhuollon kustannuksina korvataan:

Lääkärin antama tai määräämä sairauteen tai sairauden epäilyyn liittyvä hoito

Lääkärin antama tai määräämä hoito voidaan korvata terveydenhuoltokuluna silloin, kun kysymyksessä ei ole matkasairautena tai matkatapaturmana korvattava hoito. Hoidon ja tutkimuksen tulee olla lääkärin määräämää. Hoidon ohella korvataan tarpeelliset tutkimukset, jotka liittyvät sairauden toteamiseen ja hoidon määrittelemiseen.
Jos hoitoa vaativa toimenpide on tarkoituksenmukaisempaa ja kustannuksiltaan kohtuullisempaa järjestää Suomessa tai kolmannessa maassa, myös matkakulut korvataan terveydenhuoltokuluina.
Terveydenhuoltona ei korvata kuluja, jotka ovat aiheutuneet:

 • Fysikaalisesta hoidosta tai fysioterapiasta
 • Muusta terapiasta (esim. psykoterapia tai toimintaterapia)
 • Terveystarkastuksesta, jonka lääkäri on suorittanut terveydentilan yleiseksi toteamiseksi ilman tautiepäilyä.
 • Seulontatarkastuksesta (esim. mammografia)
 • Lääkkeistä tai matkakuluista (akuuttiin sairauteen liittyvät lääke- ja matkakulut korvataan, jos kysymyksessä on matkasairauden tai –tapaturman vuoksi tarpeellinen hoito)
 • Terveydenhoitoon liittyvistä tarvikkeista ja apuvälineistä (esim. pyörätuoli, kainalosauvat, silmälasit)

Terveydenhuoltona kuitenkin korvataan kulut, jotka ovat aiheutuneet alaikäisen lapsen neuvola- ja kouluterveyshuoltoon rinnastettavista tarkastuksista ja terveyspalveluista, esimerkiksi puheterapiasta.

Raskaudesta ja synnytyksestä aiheutunut hoito tai synnyttävän matkakustannukset kotimaahan synnyttämään sekä synnyttäneen ja vastasyntyneen matkakustannukset takaisin kohdemaahan

Raskauden seurannan kulujen korvaustason lähtökohtana on Suomen neuvolajärjestelmän taso. Synnytyspaikan valinnasta tulee olla yhteydessä Valtiokonttoriin hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen laskettua aikaa.

Jos on tarkoituksenmukaisempaa, että lapsi syntyy kohdemaan sijaan äidin kotimaassa, korvataan äidille matka kohdemaasta kotimaahan sekä äidin ja vastasyntyneen matkakustannukset takaisin kohdemaahan. Asumisesta tai synnyttämisestä kotimaassa aiheutuneita kuluja ei korvata.

Lääkärin määräämä hammassairauden hoito, joka on muun sairauden hoitamiseksi välttämätön

Lähtökohtana on, että aikuisten hammashoitoa ei korvata. Korvausta matkan aikana tarvittavasta hammashoidosta voi hakea Kelalta. Terveydenhuoltona korvataan kuitenkin muun sairauden hoitamiseksi välttämätön hampaiden hoito. Korvattavaa voisi olla siis esimerkiksi leikkaushoidon edellyttämä hammashoito.

Lasten hammashoito korvataan siinä määrin kuin vastaava hoito on Suomessa maksutonta alaikäisille. Oikomishoito korvataan, jos lapsi Suomessa asuessaan pääsisi kotikunnassaan maksuttomaan oikomishoitoon. Pyydä hoidon tarpeesta lausunto lapsen kotikunnan oikomishoidosta vastaavalta hammaslääkäriltä (lausunto on hyvä pyytää englanniksi). Oikomishoidon tarpeesta tulee olla myös ennalta yhteydessä Valtiokonttoriin.

Rokotus ja muu vastaava toimi sairauden ennalta ehkäisemiseksi

Korvattavia rokotuksia ovat Suomen kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja kohdemaan tautikirjon edellyttämät rokotukset sekä vastaava muu suoja, esimerkiksi malarian estolääkitys. Myös päiväkodin ja koulun vaatimat rokotukset korvataan. Lomamatkoihin liittyviä rokotuksia tai kotimaassa ennen matkaa tai matkan jälkeen otettavia rokotuksia ei korvata valtion matkavahinkoturvasta.

Virkamiehen työkyvyn ylläpitämisestä tai palauttamisesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset

Virkamiehen työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi tarpeellisesta palvelusta aiheutuvat kustannukset korvataan siltä osin kuin vastaava toiminta Suomessa kuuluu valtion työterveyshuollon piiriin.

Tarvittaessa Valtiokonttori pyytää korvattavuudesta lausunnon virkamiehen työnantajaviraston työterveyshuollosta. Tämän vuoksi työkykyyn liittyvän palvelun tarpeesta tulee olla ennalta yhteydessä Valtiokonttoriin.

Ennakkoratkaisu

Jos tarvitset ennakkoratkaisua, niin liitä lääkärinlausunto tai muu selvitys hoidon tarpeesta ”Lisätiedot ja liitteet” kohtaan. Ennakkoratkaisua on pyydettävä silloin, kun odotettavissa oleva kustannus kiireettömästä hoidosta on yli 1000 euroa. Ennakkoratkaisua tulee pyytää ainakin:

 • kiireettömistä kuvantamistutkimuksista
 • lasten hampaiden oikomishoidoista
 • raskauden seurannan ja synnytyksen järjestämisestä
 • kiireettömästä leikkaus- ja sairaalahoidosta
 • terveydenhuoltomatkasta asemamaan ulkopuolelle.

Hae ennakkoratkaisua ottamalla yhteyttä matkahätäpalveluun tai täyttämällä hakemuslomake sähköisessä asiointipalvelussa.
Ennakkoratkaisua varten tarvitset lääkärinlausunnon tai muu selvityksen hoidon tarpeesta.

 

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset