Hakutulokset

Koronan aiheuttama sairastuminen sotainvalidien hoitolaitoksessa

Sotainvalideja hoidetaan kymmenissä Valtiokonttorin sopimushoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Laitokset noudattavat sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia ohjeita koronavirustilanteen hallitsemiseksi. Valtiokonttori seuraa laitosten tilannetta. Valitettavasti hoitolaitoksessa, jonka kanssa...
Koronan aiheuttama sairastuminen sotainvalidien hoitolaitoksessa

Sotiemme veteraanien hoito ja koronavirus

Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia sotiemme veteraanien hoito- ja kuntoutuspalveluihin Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista sekä sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista. Puitesopimuksissa on mukana useita kymmeniä hoito- ja kuntoutuspalvelujen...
Sotiemme veteraanien hoito ja koronavirus

Sotainvalidien puolisoiden kuntoutusoikeus laajenee

Vuoden 2020 alusta myös niiden sotainvalidien, joiden haitta-aste on 30-45 %, puolisot pääsevät kuntoutukseen. Aikaisemmin raja on puolisoiden kohdalla ollut sotainvalidin 50 % haitta-aste. Sotainvalidien leskillä raja on edelleen 30...
Sotainvalidien puolisoiden kuntoutusoikeus laajenee

Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista

Valtiokonttori on julkaissut perustietoa siitä, miten sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin kohdistetut määrärahat muodostuvat, miten ne käytetään ja kuka järjestää palvelut eri veteraaniryhmille. Tutustu perustietoihin >...
Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista

Laskutusohje sotilasvamma-asioissa

Sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Laskutus ei tapahdu sotainvalidien kohdalla sähköisesti, vaan turvasähköpostilla tai paperilla niin kuin tähänkin asti. Laskulla pitää olla seuraavat tiedot: henkilön nimi vahinkonumero...

Sähköisen laskutuksen viitteet sotilasvamma-asioissa

Valtiokonttori on siirtynyt verkkolaskutukseen erityisryhmien kuntoutuksen, puoliso-/leskikuntoutuksen, kuntoutukseen kutsuttujen sotainvalidien matkakustannusten, laitoshoidon ylimääräisten kustannusten laskujen sekä sotainvalidien päiväkuntoutuksen maksamisessa. Palveluntuottajan tulee toimittaa edellä mainittujen korvauslajien laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan...

Yhteensä 7 hakutulosta.