Hakutulokset

Sotainvalidien puolisoiden kuntoutusoikeus laajenee

Vuoden 2020 alusta myös niiden sotainvalidien, joiden haitta-aste on 30-45 %, puolisot pääsevät kuntoutukseen. Aikaisemmin raja on puolisoiden kohdalla ollut sotainvalidin 50 % haitta-aste. Sotainvalidien leskillä raja on edelleen 30 %. Valtioneuvosto hyväksyi 12.12.2019 istunnossaan uuden asetuksen sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2020. Sen mukaan edellä mainittujen sotainvalidien puolisoilla ja leskillä sekä..
Sotainvalidien puolisoiden kuntoutusoikeus laajenee

Laskutusohje sotilasvamma-asioissa

Sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Laskutus ei tapahdu sotainvalidien kohdalla sähköisesti, vaan turvasähköpostilla tai paperilla niin kuin tähänkin asti. Laskulla pitää olla seuraavat tiedot: henkilön nimi vahinkonumero tai henkilötunnus veloitettava ajanjakso toimintakykyluokka Yhdellä laskulla saa laskuttaa enintään 20 henkilön palvelut. Jos samalla laskulla laskutetaan useamman henkilön palvelut, siinä saa olla vain yhden..

Yhteensä 2 hakutulosta.