Hakutulokset

Hyvää Kansallista veteraanipäivää!

Toivotamme asiakkaillemme perheineen hyvää terveyttä ja rauhallista Kansallista veteraanipäivää! Valtiokonttori Sotilasvamma- ja veteraanipalvelut
Hyvää Kansallista veteraanipäivää!

Hyvää Kansallista veteraanipäivää!

Toivotamme asiakkaillemme perheineen hyvää terveyttä ja rauhallista Kansallista veteraanipäivää! Valtiokonttori Sotilasvamma- ja veteraanipalvelut
Hyvää Kansallista veteraanipäivää!

Sotiemme veteraanien hoito ja koronavirus

Koronavirus voi aiheuttaa muutoksia sotiemme veteraanien hoito- ja kuntoutuspalveluihin Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista sekä sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista. Puitesopimuksissa on mukana useita kymmeniä hoito- ja kuntoutuspalvelujen tuottajia. Palveluntuottajat noudattavat Suomessa vallitsevassa koronavirustilanteessa omia varautumissuunnitelmiaan ja toimivaltaisten viranomaisten antamia ohjeita. Palveluntuottajat voivat joutua tekemään muutoksia myös Valtiokonttorin asiakkaiden palveluihin koronavirustilanteen vuoksi. Esimerkiksi..
Sotiemme veteraanien hoito ja koronavirus

Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista

Käsitteitä Sotainvalidi Henkilö, jolla on sodan aiheuttama ruumiinvamma tai sairaus, joka on todettu Valtiokonttorin (aiemmin tapaturmaviraston) päätöksellä. Sotilasinvalidi Ennen vuotta 1991 loukkaantunut varusmies tai rauhanturvaaja, jonka vamma on todettu Valtiokonttorin (aiemmin tapaturmaviraston) päätöksellä. Haitta-aste Sota- tai sotilasinvalidin työkyvyttömyysaste, jonka Valtiokonttori (aiemmin tapaturmavirasto) määrittää. Rintamaveteraani Mies, jolla on rintamasotilastunnus tai rintamatunnus ja nainen, jolla on rintamapalvelustunnus...

Laskutusohje sotilasvamma-asioissa

Sotainvalidien hoidon ja kuntoutuksen laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Laskutus ei tapahdu sotainvalidien kohdalla sähköisesti, vaan turvasähköpostilla tai paperilla niin kuin tähänkin asti. Laskulla pitää olla seuraavat tiedot: henkilön nimi vahinkonumero tai henkilötunnus veloitettava ajanjakso toimintakykyluokka Yhdellä laskulla saa laskuttaa enintään 20 henkilön palvelut. Jos samalla laskulla laskutetaan useamman henkilön palvelut, siinä saa olla vain yhden..

Yhteensä 7 hakutulosta.