Hyppää sisältöön

Yli 100 000 nuorta hyötynyt elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteistä

Suomi toimitti elo- ja lokakuussa Euroopan komissiolle raportit elpymis- ja palautumissuunnitelmansa etenemisestä. Raporteista käy ilmi muun muassa, että yli 100 000 suomalaista nuorta on hyötynyt suunnitelman toimenpiteistä, ja että yhteensä 216 suomalaista yritystä on saanut elpymisrahoitusta.

Elokuussa 2022 Suomi raportoi komissiolle yhteisistä indikaattoreista. Ne ovat lukuja, joiden avulla komissio seuraa ja arvioi EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen eli RRF:n yleistä tuloksellisuutta ja tavoitteiden saavuttamista.

Esimerkkejä yhteisten indikaattorien raportoinnista:

  • Yli 27 000 on käyttänyt RRF-rahoituksella tuotettuja uusia tai paranneltuja julkisia digitaalisten palveluja, tuotteita tai prosesseja. Merkittävin näistä on pohjoismainen työvoimapalvelumalli, jonka ajanvarausjärjestelmässä on tehty yli 27 000 varausta. Mallissa työnhakija saa työnhakuunsa tiivistä yksilöllistä tukea. Lukuun sisältyy lisäksi 150 työ- tai opiskelupaikkahakemusta, jotka on jätetty kansainvälisille erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen suunnitellun pikakaistan välityksellä. Pikakaistan tavoitteena on sujuvoittaa työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuttoa ja helpottaa kansainvälisiä rekrytointeja. Pikakaista lanseerattiin 1.6.2022.
  • Yli 100 000 suomalaista 15–29-vuotiasta on hyötynyt Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteistä. Nuoret ovat muun muassa päässeet pohjoismaisen työvoimapalvelumallin piiriin. Mallissa nuori työnhakija saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Uusi malli tuli voimaan 2.5.2022.
  • Yhteensä 216 yritystä on saanut tukea EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Tukea saaneista yrityksistä kooltaan pieniä oli 137, keskikokoisia 36 ja suuria 43.

Lisätietoja pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista TEMin verkkopalvelusta
Lisätietoja pikakaistasta Maahanmuuttoviraston verkkopalvelusta

Suomi raportoi komissiolle yhteensä 12 yhteistä indikaattoria, joita ovat esimerkiksi ”Tukea saavien 15–29-vuotiaiden nuorten lukumäärä” ja ”Uusien ja parannettujen julkisten digipalvelujen, -tuotteiden ja -prosessien käyttäjät per vuosi”.

Kipsin toimitusta, kuljetusta ja jakelua koskevat hankkeet hyväksyttiin

Lokakuussa 2022 Suomi raportoi Euroopan komissiolle toimenpiteiden tavoitteiden edistymistä. Raportoitavia toimenpiteitä oli yhteensä 58. Raportissa olivat mukana toimenpiteiden valmistuneet tavoitteet ja välitavoitteet sekä arviot tulevaisuuteen sijoittuvien tavoitteiden ja välitavoitteiden edistymisestä. Lisäksi raportoitiin toimenpiteisiin kohdistuva tai odotettavissa oleva muu EU-rahoitus.

Esimerkkejä valmistuneista tavoitteista:

  • Varsinais-Suomen ELY-keskus sai valmiiksi tavoitteen, joka liittyi kipsin toimitusta, kuljetusta ja jakelua koskevien hankkeiden hyväksymiseen. Hankkeet hyväksyttiin tarjouspyyntöjen perusteella 6.7.2022. > Lisätietoja KIPSI-hankkeesta ELY-keskuksen verkkosivuilta
  • Etelä-Savon ELY-keskus sai valmiiksi kansainvälisen kasvun kärkialaohjelman tavoitteen toimeenpanemalla ensimmäisen vesiosaamisen kasvu- ja vientiohjelmaan liittyvän rahoitushaun. Haku oli auki 8.2.-29.4.2022. Avustuspäätökset tehtiin 30.6.2022. > Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta
  • Työ- ja elinkeinoministeriö sai valmiiksi tavoitteen, joka koski lakia valtion omistamasta uudesta välityömarkkinatoimijasta Työkanava Oy:sta. Sen tehtävänä on edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja tukea osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille. Laki tuli voimaan 1.7.2022. > Laki Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Seuraava raportointi keväällä 2023

Kaikki EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitusta saavat jäsenvaltiot raportoivat kansallisten suunnitelmiensa toimenpiteiden tavoitteiden tilanteesta Euroopan komissiolle kaksi kertaa vuodessa huhti- ja lokakuussa. RRF-rahaa maksetaan jäsenmaille vuosittain sen mukaan, miten kansalliset suunnitelmat etenevät.

Suomessa raportti Euroopan komissiolle tehdään Valtiokonttorin, valtiovarainministeriön, ministeriöiden ja tukiviranomaisten yhteistyönä.

Raportointi tehdään Euroopan komission Fenix-tietojärjestelmään. Kaikkien EU:n jäsenmaiden raportoimia tietoja ja elpymis- ja palautumistukivälineen etenemistä voi seurata Euroopan komission ylläpitämästä Recovery and Resilience Scoreboard -tulostaulusta.

Lisätiedot

Vesa Hagström, hankejohtaja, Valtiokonttori
puh. 0295 50 2226, vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

Tutustu myös

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelu (Valtiokonttori)

Tietoa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman elementeistä, vastuista ja budjetista (Valtiokonttori)

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma eli RRP (valtiovarainministeriö)

Elpymis- ja palautumistukiväline eli RRF (Euroopan komissio)

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset