Hyppää sisältöön

Vastuullisuus valtiolla: miten raportoinnista ohjeistetaan?

Vastuullisuusraportointi yhtenäistyy valtiolla portaittain. Ensimmäinen ohje vastuullisuusraportoinnista julkaistaan marraskuussa 2020. Valtiokonttori ohjeistaa kirjanpitoyksiköitä arvioimaan oman toimintansa vaikuttavuutta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden näkökulmasta.

Ministeriöiden, virastojen ja laitosten tulisi vastuullisuusraportoinnin ensimmäisessä vaiheessa tunnistaa oman toimintansa kannalta keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Kirjanpitoyksiköitä ohjeistetaan perehtymään Suomen nykyisiin kansallisiin kestävän kehityksen painopisteisiin sekä tunnistamaan oman organisaation rooli ja vaikutusmahdollisuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.

Vastuullisuusraportti on työkalu, jonka avulla voidaan piirtää näkyväksi ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa tehtävän työn vaikutuksia kestävyyshaasteiden ja globaalien ongelmien ratkaisussa. Vastuullisuusraportointi kattaa myös esimerkiksi hankinnoista, energiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä saatavien tietojen kokoamista valtiotasolla yhteen. Raportointimallia kehitetään Valtiokonttorissa syksyn 2020 aikana.

Kohti yhtenäistä raportointikäytäntöä

Valtiokonttorin antama ensimmäinen ohje vastuullisuusraportoinnista luo pohjaa laajemmalle ja yhtenäisemmälle raportoinnille, jonka kehittäminen jatkuu Valtiokonttorissa. Työtä tehdään osallistavasti yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n sekä ministeriöiden, virastojen ja laitosten edustajista koostuvan vastuullisuustyöryhmän kanssa. Myöhemmin julkaistavassa laajemmassa ohjeessa keskitytään raportoinnin ohjeistamiseen konkreettisella tasolla, ja kaikilla kirjanpitoyksiköillä on mahdollisuus kommentoida ohjeluonnosta ennen sen julkaisua.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ohjaa YK:n Agenda 2030 -ohjelma, jossa korostetaan, että toimeenpanon tavat ovat yhtä tärkeitä kuin itse tavoitteet.

Kestävä kehitys – jaetulle tavoitteelle yhteiset keinot

Yritysvastuun käsite ei sellaisenaan kuvaa vastuullisuutta valtiolla. Vastuullisuus on sisäänrakennettu valtion toimintaan ja lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen yhteiskunnan hyväksi. Ministeriöillä, virastoilla ja laitoksilla on myös vastuu työskennellä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Näiden tavoitteiden päälle rakentuva valtion vastuullisuusraportoinnin viitekehys tarjoaa keinon tuoda näkyväksi valtiolla tehtävää vastuullisuustyötä. Raportoiminen kestävän kehityksen eteen tehdystä työstä auttaa samalla tunnistamaan alueita, joissa valtiolla on vielä parannettavaa. Vastuullisuusraportoinnin arvo perustuu siihen, että vastuullisuustiedot kootaan yhteen paikkaan avoimesti sidosryhmien saataville, jolloin valtion vastuullisuuden kokonaiskuva on helpompi hahmottaa.

Analysoitu tieto ympäröivästä yhteiskunnasta ja oman toiminnan peilaaminen sitä vasten parantaa valtion kykyä ratkaista globaaleja kestävyyshaasteita. Vastuullisuusraportti mahdollistaa myös sen, että jokin yksittäinen virasto tai ministeriö voi raportoinnin kautta hahmottaa oman roolinsa osana valtiolla tehtävää vastuullisuustyötä ja kestävän kehityksen haasteiden taklaamista entistä paremmin. Pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä vastuullisuusraportoinnista määrätty osa valtion virastojen ja laitosten toiminnan vuosiraportointia.

Valtiokonttori järjestää marras-joulukuussa työpajoja, joissa käydään yleisesti läpi vastuullisuusraportoinnin teoriaa ja sisältöä, sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta tapahtuvaa toiminnan vaikuttavuuden arvioimista. Näissä työpajoissa kirjanpitoyksiköt saavat tukea esimerkiksi olennaisuusarvioiden tekemiseen ja olennaisten asioiden tunnistamiseen.

Vastuullisuus näkyväksi -työpajat syksyllä 2020:

 • Työpaja: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet raportoinnin kehyksenä
  • ti 10.11. klo 9–12
  • ke 11.11. klo 9–12 (Tuve)
  • to 12.11. klo 12–15
 • Työpaja: Sidosryhmäanalyysi
  • ti 24.11. klo 12–15
  • to 26.11. klo 9–12 (Tuve)
  • pe 27.11. klo 9–12

Työpajojen tarkempi sisältö julkaistaan lähempänä tapahtumaa.

Lue lisää hankkeesta >

Vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään kriisitilanteissa >

Lisätietoja:
Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset