Hyppää sisältöön

Poikkeusaika on lisännyt etätyössä sattuvia tapaturmia

Valtiokonttorille on ilmoitettu viime vuosina noin 10-15 etätyössä valtion henkilöstölle sattunutta tapaturmaa. Koronapandemian aiheuttama poikkeusaika ja lisääntynyt etätyö näkyvät tämän vuoden tapaturmatilastoissa, sillä syyskuun alussa olemme saaneet jo 36 ilmoitusta etätyössä sattuneista tapaturmista.

Koska työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen tapaturmaturva on rajoitetumpi kotona ja määrittelemättömässä paikassa kuin perinteisessä kiinteässä työpaikassa tehtävässä työssä, vain osa tapaturmista voidaan korvata.

Etätyön tapaturmaturva onkin herättänyt paljon keskustelua tämän vuoden aikana. On mietitty mm. sitä, miten pitkälle työntekijän asuntoon työnantajan vastuun tulisi ulottua, kun tapaturma on selkeästi aiheutunut asunnon järjestelyistä eikä itse työn tekemisestä. Poikkeustilanne ei kuitenkaan luo työntekijälle oikeutta laajempaan turvaan, vaan laajennus vaatisi työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamista. Yksityissektorilla jotkut työnantajat ovat ottaneet työntekijöilleen vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen lakisääteisen työtapaturmaturvan täydentämiseksi.

Mitä korvataan etätyössä työtapaturmana?

Etätyössä työtapaturmana korvataan vain sellainen tapaturma, joka sattuu varsinaisen työnteon yhteydessä. Varsinaisen työnteon yhteydessä sattuneina tapaturmina olemme korvanneet esim. vahingon, joka sattui työtuolin pettäessä, ja vahingon, joka aiheutui muistilehtiön terävästä kannesta.

Nämä eivät kuulu etätyön turvan piiriin

Toisin kuin etätyössä, kiinteässä työpaikassa turvan piiriin kuuluu myös muu tavanomainen toiminta työntekopaikan alueella, kuten

  • ruokailu- ja virkistystauot,
  • wc-käynnit ja näistä johtuva liikkuminen sekä
  • taukoliikunta työnteon lomassa,
  • asunnon ja kiinteän työpaikan väliset matkat,
  • vähäiset poikkeamat tällä matkalla esim. lasten päivähoitoon viennin tai ruokakaupassa käynnin vuoksi sekä myös
  • tavanomaisen toiminnan kiinteän työntekopaikan läheisyydessä vietettävällä ruokailu- tai virkistystauolla.

Suurin osa meille ilmoitetuista etätyön tapaturmista on sattunut kotona virkistys- tai lounastauolle mennessä eli ne ovat johtuneet asunnon järjestelyistä kuten portaista tai kodin esineistöstä. Työtapaturmaturvan ulkopuolelle ovat jääneet myös tilanteet, joissa työntekijä on mennyt asuntonsa ulkopuolelle lounaalle tai virkistystauolle.

Lisätietoja:

korvauspäällikkö Terhi Koivisto
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi
puh. +358 295 502 765

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset