Hyppää sisältöön

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2020

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle.

Valtion maksullisen toiminnan selvitys 2020 (PDF)

Tutustu visualisointiin

Vuonna 2020 (2019) valtion maksullisen toiminnon tuotot olivat yhteensä 1,65 (1,65) mrd. €, joista

  • julkisoikeudellisten suoritteiden osuus oli 0,411 (0,454) mrd. €,
  • liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden 0,380 (0,387) mrd. € ja
  • erityislakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,313 (0,324) mrd. €.

Vuonna 2020 julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli 69 % (72 %). Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski 12 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, ollen 86 % (98 %). Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli kertomusvuonna 97 % (96 %). Erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 33 % (35 %).

Selvityksen tiedot on kerätty kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten kustannusvastaavuuslaskelmista. Selvityksessä on mukana ne kirjanpitoyksiköt, joiden maksullisen toiminnan tuotot ylittää miljoona euroa vähintään yhdellä osa-alueella. Vuonna 2020 edellä mainitun mukaisia kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 40. Kertomusvuonna kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 65.

Tutustu tarkemmin

 

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset