Hakutulokset

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2020

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle. Valtion maksullisen toiminnan selvitys 2020 (PDF) Tutustu visualisointiin Vuonna 2020 (2019) valtion maksullisen toiminnon tuotot olivat yhteensä 1,65 (1,65) mrd. €, joista julkisoikeudellisten suoritteiden..
Valtion maksullinen toiminta vuonna 2020

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2019

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle. Valtion maksullisen toiminnan selvitys 2019 (PDF) Tutustu Visualisointiin Vuonna 2019 (2018) valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,65 (1,56) mrd. €, joista julkisoikeudellisten suoritteiden..
Valtion maksullinen toiminta vuonna 2019

Visuaalinen raportti tarjoaa näkyvyyttä valtion tuloksellisuustietoihin

Valtion tulostietojärjestelmä kokoaa yhteen valtion virastojen ja laitosten sekä ministeriöiden tulostavoitteet ja niiden toteumat. Järjestelmä toimii valmistelu- ja suunnitteluvälineenä. Tulostietojärjestelmän tiedoista on koottu interaktiivinen raportti, joka tarjoaa helposti lähestyttävän näkymän tuloksellisuustietoihin. Organisaatot kirjaavat tulostavoitteitaan puutteellisesti Valtiokonttori on antanut 20.12.2010 määräyksen (VK 540/03/2010) suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaisemisesta Valtion raportointipalvelussa (Netra). Määräys edellyttää keskeisimpien..
Visuaalinen raportti tarjoaa näkyvyyttä valtion tuloksellisuustietoihin

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2018

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle. Maksullisen toiminnan selvitys 2018 (pdf) Tutustu Visualisointiin Vuonna 2018 (2017) valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,56 (1,52) mrd. €, joista julkisoikeudellisten suoritteiden osuus..
Valtion maksullinen toiminta vuonna 2018

Yhteensä 4 hakutulosta.