Hyppää sisältöön

Valtion maksullinen toiminta 2022

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle.

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2022
TUTUSTU VISUALISOINTIIN

 

Vuonna 2022 (2021) valtion maksullisen toiminnon tuotot olivat yhteensä 1,63 (1,54) mrd. €, joista

  • julkisoikeudellisten suoritteiden osuus oli 0,489 (0,460) mrd. €,
  • liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden 0,227 (0,214) mrd. € ja
  • erityislakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,341 (0,310) mrd. €.

Vuonna 2022 julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli 70 % (68 %). Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski kaksi prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, ollen 88 % (90 %). Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla kasvoi yhden prosenttiyksikön ollen 98 prosenttia (97 %). Erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus kasvoi neljällä prosenttiyksiköllä ollen 35 % (31 %).

Selvityksen tiedot on kerätty kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten kustannusvastaavuuslaskelmista. Selvityksessä on mukana ne kirjanpitoyksiköt, joiden maksullisen toiminnan tuotot ylittää miljoona euroa vähintään yhdellä osa-alueella. Vuonna 2022 edellä mainitun mukaisia kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 41 (40). Kertomusvuonna kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 64.

Tutustu tarkemmin

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset