Hyppää sisältöön

Valtion maksullinen toiminta 2021

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle.

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2021

Tutustu visualisointiin

Vuonna 2021 (2020) valtion maksullisen toiminnon tuotot olivat yhteensä 1,54 (1,65) mrd. €, joista

  • julkisoikeudellisten suoritteiden osuus oli 0,460 (0,421) mrd. €,
  • liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden 0,214 (0,381) mrd. € ja
  • erityislakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,310 (0,309) mrd. €.

Vuonna 2021 julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli 68 % (70 %). Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus nousi neljä prosenttiyksikköä vuoden takaisesta, ollen 90 % (86 %). Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla pysyi kertomusvuonna ennallaan 97 prosentissa (97 %). Erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 31 % (32 %).

Selvityksen tiedot on kerätty kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten kustannusvastaavuuslaskelmista. Selvityksessä on mukana ne kirjanpitoyksiköt, joiden maksullisen toiminnan tuotot ylittää miljoona euroa vähintään yhdellä osa-alueella. Vuonna 2021 edellä mainitun mukaisia kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 40. Kertomusvuonna kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 64 eli yksi edellisvuotta vähemmän.

Tutustu tarkemmin

 

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset