Hyppää sisältöön

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2018

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle.

Maksullisen toiminnan selvitys 2018 (pdf)

Tutustu Visualisointiin

Vuonna 2018 (2017) valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,56 (1,52) mrd. €, joista

  • julkisoikeudellisten suoritteiden osuus oli 0,428 (0,423) mrd. €,
  • liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden 0,382 (0,366) mrd. € ja
  • erityislakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,318 (0,317) mrd. €.

Vuonna 2018 julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli 99 %. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski kaksi prosenttiyksikköä vuoden takaisesta (101 %). Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli kertomusvuonna 99 % (97 %). Kertomusvuonna erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 37 % (38 %).

Selvityksessä on käytetty kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten kustannusvastaavuuslaskelmia. Selvityksessä on mukana ne kirjanpitoyksiköt joiden maksullinen toiminta ylittää miljoona euroa vähintään yhdellä osa-alueella. Vuonna 2018 edellä mainitun mukaisia kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 42 Kertomusvuonna kirjanpitoyksiköitä oli yhteensä 66.

Tutustu tarkemmin

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset