Hyppää sisältöön

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2019

Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon ja kansalaisten asemaan. Valtiokonttorin vuosittain laatima selvitys valtion maksullisesta toiminnasta luo osaltaan edellytyksiä tämän seurantatehtävän toteuttamiselle.

Valtion maksullisen toiminnan selvitys 2019 (PDF)

Tutustu Visualisointiin

Vuonna 2019 (2018) valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,65 (1,56) mrd. €, joista

  • julkisoikeudellisten suoritteiden osuus oli 0,453 (0,431) mrd. €,
  • liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden 0,387 (0,382) mrd. € ja
  • erityislakien nojalla hinnoiteltavien suoritteiden 0,324 (0,315) mrd. €.

Vuonna 2019 julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli 98 % ja pysyi siis samana kuin vuonna 2018. Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus koko valtion tasolla oli kertomusvuonna 96 % (99 %). Kertomusvuonna erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden kustannusvastaavuus oli 35 % (37 %).

Selvityksen laatimiseen on käytetty kirjanpitoyksiköiden tilinpäätösten kustannusvastaavuuslaskelmia. Selvityksessä ovat mukana ne kirjanpitoyksiköt, joiden maksullisen toiminnan tuotot olivat ainakin yhdellä osa-alueella yli miljoona euroa. Vuonna 2019 tällaisia kirjanpitoyksiköitä oli 41, kun kirjanpitoyksiköitä oli kaikkiaan yhteensä 64.

Tutustu tarkemmin

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset