Hyppää sisältöön

Taloushallinnon muutos vaatii viisasta johtamista

Valtion taloushallinnon ammattilaiset kokoontuivat jälleen Finlandia-talolle viettämään jo perinteeksi muodostunutta valtion taloushallintopäivää. Vuoden 2019 ajankohtaisia teemoja olivat hallitusohjelma, reaaliaikatalous ja tiedolla johtaminen. Päivän aikana kuultiin myös havaintoja vuoden 2018 tilintarkastuksesta ja pohdittiin, miten valtion tarkastustoimintaa voisi kehittää tulevina vuosina.

Euroopan taloustaivaalle on kasautunut pilviä enemmän kuin ennusteet antoivat olettaa. Maailmantalouden kasvun vaimentuminen heijastuu Suomen talouteen, jonka kasvu on uusimpien ennusteiden mukaan hidastumassa 1,5 prosentista yhteen prosenttiin lähivuosien aikana.

Hitaamman talouskasvun riskit suuret

Eniten epävarmuutta aiheuttavat Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan laajentuminen sekä Iso-Britannian mahdollinen EU-ero, sopimukseton Brexit. Toimintaympäristön epävarmuus heijastuu suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Valtiovarainministeriön mukaan julkisen kulutuksen ja investointien merkitys bruttokansantuotteen (BKT) kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna.

Kestävän kilpailukyvyn, korkeamman työllisyyden ja tuottavuuden takaamiseksi onkin syytä miettiä, miten yritysten investointeja saataisiin lisättyä. Samaan aikaan organisaatioiden tulee jatkossa myös analysoida tarkemmin sitä, onko niiden toiminta ja niiden valmistelemat toimet kestävän kehityksen mukaisia.

Maailman muutos vaatii uudenlaista strategista ajattelua, ketteryyttä ja kykyä reagoida muutokseen. Aikamme suuret haasteet eivät rajoitu ministeriöiden hallinnonalojen sisälle. Jotta ongelmia voitaisiin ratkaista, tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä, ja strategista työtä yli hallinnonalarajojen.

Digitalisaatio haastaa tilintarkastuksen

Valtionhallinnon tilintarkastus muuttuu merkittävästi, kun automaatio, analytiikka ja digitaalinen kehitys luovat uusia työtapoja tilintarkastustyöhön. Digitaalisten aineistojen avulla tarkastus voi perustua yksittäisen otoksen sijaan kattavaan tapahtumien läpikäyntiin. Digitalisaatio mahdollistaakin aiempaa luotettavampien lausumien tuottamisen entistä tehokkaammin.

Datan saatavuuden ja hallinnan järjestäminen lieneekin suurin haaste sekä tarkastusvirastolle sisäisesti että valtionhallinnolle yleensä. Muutoksesta huolimatta tilintarkastajalla on edelleen paikkansa. Tilintarkastaja on asiantuntija, joka antaa merkityksen analytiikan esiin nostamille poikkeamille.

Tiedolla johtaminen on jokaisen asia

Digitalisaation ohella tiedolla johtamisesta käydään kiivasta keskustelua niin hyvässä kuin pahassa. Toisaalta organisaatioissa ollaan hukkumaisillaan tietotulvaan, kun toisaalta taas kärsitään tiedon puutteesta. Olennaista onkin se, kuinka saatavilla olevaa tietoa hyödynnetään. Tieto on pääomaa, jonka arvo kasvaa sitä jaettaessa ja jalostettaessa.

Julkishallinnolla on hallussaan valtavat tietovarannot. Kun niiden käyttöä helpotetaan, samalla tiedon arvo kasvaa. Tämä taas luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, tutkimukselle ja koulutukselle, jolloin kansalaisille voidaan luoda entistä parempia palveluja.

Datan avoimuutta ja julkisuutta vahvistaa myös vuoden 2020 alussa avautuva tutkihallintoa.fi-verkkosivu, josta löytyy tietoa kuntien taloudesta sekä valtiontaloudesta, henkilöstöstä ja tuloksellisuudesta.

Tulevaisuuden taloushallinto on reaaliaikainen

Uudet digitaaliset työkalut ja analytiikka tarjoavat ratkaisuja, joihin on syytä tarttua. Datan kerääminen ja saadun tiedon analysoiminen avaavat uusia mahdollisuuksia parantaa päätöksentekoa sekä tehostaa hallinnon toimintaa ja lisätä sen läpinäkyvyyttä. Tuskin on liioiteltua väittää, että tiedolla johtaminen on avain julkisen sektorin tuottavuuden ja yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Reaaliaikatalous luo mahdollisuuden tuottavuus- ja palveluloikkaan, joka hyödyttää niin julkisen kuin yksityisen sektorin organisaatioita sekä kansalaisia. On arvioitu, että esimerkiksi verkkolaskun ja sähköisen kuitin (eKuitti) käyttöönotto tuo Euroopan unionin alueella 300 miljardin euron vuosittaiset säästöt, koska ne tekevät talouden prosesseista sujuvampia ja tehokkaampia.

Tutkihallintoa.fi – tutustu sivuston beta-versioon jo nyt!

Lisätietoja:
Valtiokonttorin apulaisjohtaja Tanja Wistbacka, puh. 0295 503 293, tanja.wistbacka(at)valtiokonttori.fi

Mikä on taloushallintopäivä?

Valtion taloushallintopäivän tarkoituksena on tarjota uusia ajatuksia organisaation taloushallinnon kehittämiseen. Sen tavoitteena on jakaa tietoa ja osaamista ajankohtaisista teemoista sekä auttaa valtion taloushallinnon asiantuntijoita verkostoitumaan. Valtion taloushallintopäivä järjestetään kerran vuodessa.

Tänä vuonna tapahtumassa pureuduttiin erityisesti hallitusohjelmaan. Lisäksi puheenvuoroissa pohdittiin, miten valtiolla voitaisiin tuottaa entistä merkityksellisempää ja monipuolisempaa tietoa päätöksenteon tueksi. Valtion taloushallintopäivän järjestivät valtiovarainministeriö, Valtiokonttori ja HAUS. Vuonna 2019 valtion taloushallintopäivää vietettiin 14. marraskuuta.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset