Hyppää sisältöön


Valtiontalouden kuukausitiedote lokakuulta 2019 on julkaistu

Mihin suuntaan valtiontalous kehittyy? Kuinka paljon valtiolla on velkaa ja likvidejä varoja? Valtiontalouden kuukausitiedotteessa raportoidaan myös talousarvion toteutumisesta. Sukella talouden lukujen maailmaan ja tutustu valtiontalouden kehitykseen lukemalla 19.11.2019 julkaistu lokakuun tiedote.

Valtion talousarvion toteutumisen lisäksi valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion tuotoista ja kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Tiedote sisältää muun muassa tasapainolaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman, valtion taseen sekä valtiontalouden rahavirtalaskelman.

Valtiontalouden kuukausitiedote perustuu kirjanpitoyksiköiden (talousarviotalous) ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen (rahastotalous) kirjanpitotietoihin.

Valtiontalouteen kuuluvat talousarvioon kirjattujen tulojen ja menojen lisäksi myös budjetin ulkopuoliset rahastot. Valtiolla on yhteensä yksitoista talousarviotalouden ulkopuolista rahastoa, joista esimerkkejä ovat Valtion eläkerahasto, Valtion asuntorahasto ja Valtiontakuurahasto. Rahastoja ohjataan hallinnonaloittain useista eri ministeriöstä.

Valtiontalouden kuukausitiedote, lokakuu 2019 (pdf)

Lisätietoja kuukausitiedotteesta

 

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset