Hakutulokset

Tietokirin ajankohtaiskatsaukset

Järjestämme julkishallinnon tiedolla johtamista edistävässä Tietokiri-hankkeessa joka kuukausi vapaamuotoisen tilaisuuden, jossa kerrotaan hankkeessa valmistumaisillaan olevista asioista. Osallistujat voivat antaa palautetta ja ehdotuksia Tietokirin eri palveluille. Tietokirin demo-tilaisuudet syksyllä 2021: 26.8.2021 klo 15.00‒16.30 23.9.2021 klo 15.00‒16.30 21.10.2021 klo 15.00‒16.30 18.11.2021 klo 15.00‒16.30 16.12.2021 klo 15.00‒16.30 Osallistu tästä: Teams-linkki Tietokirin demo-tilaisuuksiin > Yleistä tilaisuuksista: Tilaisuudet ovat kaikille avoimia,..
Tietokirin ajankohtaiskatsaukset

Palkeet ja Valtiokonttori valtion tiedolla johtamisen tukena

Julkishallinnossa tiedolla johtamisen tärkeys tunnistetaan laajasti. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tiedolla johtamiseen liittyy muun muassa data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen, mutta myös tätä tukeva toimintamalli ja strategia. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Valtion organisaatioille on tarjolla tukea tiedolla johtamiseen ja tiedon analysointiin. Valtiokonttori ja Palkeet tarjoavat valtiolle lakisääteisiä..
Palkeet ja Valtiokonttori valtion tiedolla johtamisen tukena

Ensimmäiset valtion yhteiset tietoalueet määritelty ja tietojen siirto alkaa

Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot kootaan Valtiokonttorin ja Palkeiden yhteiselle tietoalustalle. Tavoitteena on hyödyntää tietoja entistä tehokkaammin analysointi- ja raportointitoiminnassa ja sitä kautta valtion johtamisessa. Työtä tehdään tietoalue kerrallaan vuoden 2021 aikana. Kevään 2021 aikana olemme määritelleet yhdessä Valtiokonttorin, Palkeiden ja valtion yhteisten palveluntuottajien kanssa ensimmäiset viisi tietoalustalle luovutettavaa tietokokonaisuutta: Henkilöstötiedot (virastojen kommentointiaika..
Ensimmäiset valtion yhteiset tietoalueet määritelty ja tietojen siirto alkaa

Julkishallinto haluaa johtaa tiedolla – haasteena ”mutun” murtaminen ja vastuunjako

Yhä useampi julkishallinnon organisaatio käyttää dataa päätöksenteon tukena, mutta vain pieni osa toimii täysin datalähtöisesti. Vaikka teknologia on jo olemassa, ihmisten tapojen muuttaminen vie aikaa. Lähes puolet (44 %) selvitykseen vastanneista kertoo, ettei heidän organisaatiossaan ole yksittäistä tai näkyvää johtajaa tiedolla johtamisen ja analytiikan alueella. Selvityksen mukaan datalähtöinen päätöksenteko tukee vahvasti organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista. Liiketoimintapäätökset..
Julkishallinto haluaa johtaa tiedolla – haasteena ”mutun” murtaminen ja vastuunjako

Tiedolla johtamisen tila julkishallinnossa

Mikä on tiedolla johtamisen tila? Olemmeko jo automatisoineet päätöksenteon tekoälyllä? Mikä erottaa edelläkävijät muista? Valtiokonttori ja Deloitte ovat yhdessä selvittäneet tiedolla johtamisen tilannetta julkishallinnon organisaatioissa. Julkistamme loppuvuonna 2020 tehdyn selvityksen tulokset toukokuussa. Järjestämme torstaina 3.6.2021 klo 9–10 webinaarin, jossa pureudumme tarkemmin selvityksen tuloksiin ja siihen, miten tiedolla johtamisen teemat näkyvät arjessa. Paneelikeskustelussa mukana ovat Valtiokonttorin..
Tiedolla johtamisen tila julkishallinnossa

Paneelikeskustelu sujuvista julkisista hankinnoista 1.9.2021

Miten julkisten hankintojen kehitystyö etenee valtiolla ja miten kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano edistyy? Tervetuloa valtion konsernitoimijoiden yhteiseen paneelikeskusteluun sujuvista julkisista hankinnoista. Paneelikeskustelussa sujuvia julkisia hankintoja pohditaan vastuullisuuden, vaikuttavuuden ja tiedolla johtamisen näkökulmista. Paneelissa ovat mukana talousjohtaja Kirsi Koivusaari Hanselista, ohjelmajohtaja Tarja Sinivuori-Boldt valtiovarainministeriöstä, hankejohtaja Seija Friman Valtiokonttorista, kehityspäällikkö Kati Siikonen Palkeista ja johtaja Mikko..
Paneelikeskustelu sujuvista julkisista hankinnoista 1.9.2021

Wolf Wikgren

Wolf Wikgren on data-analyytikko ja Valtiokonttorin analysointipalveluiden tiiminvetäjä. Erityisesti häntä innostaa tiedon visualisointi, sen käytettäväksi tekeminen ja uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet lähestyä viheliäisiäkin ongelmia datalähtöisesti.
Wolf Wikgren

Antti Seppänen

Antti Seppänen on kehittäjä, jonka vahvuuksia ovat ratkaisukeskeinen ote sekä vahva osallistaminen. Hän uskoo vuorovaikutuksen ja kuuntelemisen voimaan ja pyrkii hyödyntämään erilaisuutta voimavarana. Antti haluaa kehittää virastojen tiedolla johtamista dialogisempaan ja ilmiölähtöisempään suuntaan. Hän myös uskoo tarinoiden merkitykseen päätösten ja kehittämisen taustalla. Verkostojen hallinta ja siilorajojen ylitse tapahtuva kehittäminen ovat hänelle tärkeitä teemoja. Häneen voi olla..
Antti Seppänen

Kuntien tilanneseuranta tuo ajantasaista tietoa kaikkien saataville

Suomalaiset kunnat eroavat monin tavoin toisistaan. Kuntien taloudelliseen tilaan ja niiden edellytyksiin järjestää asukkailleen palveluita vaikuttavat esimerkiksi väestön ikärakenne ja kaupungistuminen. Valtiokonttori on avannut Tutkikuntia.fi-palvelun, jonka kautta kuka tahansa voi seurata kuntien tilannetta. Palvelun tavoitteena on parantaa valtionhallinnon, valtiovarainministeriön ja kuntien päätöksenteossa käytetyn tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä. Kuntatiedolle on hyvin erilaisia käyttäjätarpeita. Esimerkiksi työssään sitä..
Kuntien tilanneseuranta tuo ajantasaista tietoa kaikkien saataville

Valtiokonttori tarjoaa analysointi- ja raportointipalveluita ministeriöille

Valtiokonttorin uudeksi lakisääteiseksi tehtäväksi tuli 1.9.2020 alkaen analysointi- ja raportointipalveluiden tuottaminen valtioneuvostolle, eli esimerkiksi ministeriöille ja valtioneuvoston kanslialle. ”Haluamme tukea valtioneuvostoa tietointensiivisten haasteiden ratkaisemisessa ja tarjota analysoitua tietoa valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi data-analytiikan käytön edistämistä politiikka-alueiden ja säädösten valmistelussa sekä hallinnonalan ohjaustehtävässä”, apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista kertoo. Valtionkonttorin data-analyytikot hyödyntävät analyyseissa..
Valtiokonttori tarjoaa analysointi- ja raportointipalveluita ministeriöille

Tietokiri-uutiskirje

Tietokirissä vahvistamme valtionhallinnon tiedolla johtamisen kulttuuria. Tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Tarkoituksena on myös koota valtionhallinnon yhteisiä tietovarantoja ja tarjota organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon visualisointia. Uutiskirjeeseen nostetaan ajankohtaisia aiheita julkishallinnon tiedolla johtamisen ympäriltä. Uutiskirje ilmestyy n. 10 kertaa vuodessa. Tietokirin uutiskirjeet Tilaa Tietokiri-uutiskirje

Yhteiselle tietoalustalle luovutettavien valtion yhteisten tietoalueiden esittelyt

Järjestämme Palkeiden kanssa vuoden 2021 aikana virastoille useita webinaareja, joissa esittelemme lähes parikymmentä valtion yhteistä tietoaluetta. Tietoalueet on tarkoitus luovuttaa yhteiselle tietoalustalle analysointi- ja raportointitoiminnan hyödynnettäväksi. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua. Laita kuitenkin ajankohta kalenteriisi, jotta muistat tulla paikalle. Katso päivittyvä webinaariaikataulu Tutkihallintoa.fi-sivustolta > Tietosisältöjen kuvaukset ja muu materiaali julkaistaan osoitteessa..
Yhteiselle tietoalustalle luovutettavien valtion yhteisten tietoalueiden esittelyt

Valtiokonttorin asiantuntijat kouluttajina talousjohtamisen ohjelmakokonaisuudessa

Talouden toimintaympäristö valtiolla on ollut viime vuosina valtavassa murroksessa. Perinteisesti toiminta on perustunut toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan – budjetointiin, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Nyt rinnalle on tullut tulevaisuuden ennakointi, skenaariotyö, Big data, uudet älykkäät järjestelmät, ohjelmistorobotiikka ja data-analyysit. Lisäksi talousammattilaisten vuoropuhelu johdon tärkeänä kumppanina on korostunut. Näin HAUS kuvailee uuden talousjohtamisen koulutusohjelman taustalla vaikuttavia..
Valtiokonttorin asiantuntijat kouluttajina talousjohtamisen ohjelmakokonaisuudessa

Valtion yhteisten tietoalueiden esittelyt alkavat maaliskuussa ‒ tervetuloa!

Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot kootaan yhteiselle tietoalustalle. Tavoitteena on hyödyntää tietoja entistä tehokkaammin analysointi- ja raportointitoiminnassa ja sitä kautta valtion johtamisessa. Järjestämme Palkeiden kanssa vuoden 2021 aikana virastoille useita webinaareja, joissa esittelemme lähes parikymmentä valtion yhteistä tietoaluetta. Tietoalueet on tarkoitus luovuttaa yhteiselle tietoalustalle analysointi- ja raportointitoiminnan hyödynnettäväksi. Tietosisältöjen kuvaukset ja muu materiaali..
Valtion yhteisten tietoalueiden esittelyt alkavat maaliskuussa ‒ tervetuloa!

Tietokirin ajankohtaiskatsaukset

Järjestämme julkishallinnon tiedolla johtamista edistävässä Tietokiri-hankkeessa joka kuukausi vapaamuotoisen tilaisuuden, jossa kerrotaan hankkeessa valmistumaisillaan olevista asioista. Osallistujat voivat antaa palautetta ja ehdotuksia Tietokirin eri palveluille. Tietokirin demo-tilaisuudet keväällä 2021: 11.3.2021 klo 15.00‒16.30 8.4.2021 klo 15.00‒16.30 6.5.2021 klo 15.00‒16.30 3.6.2021 klo 15.00‒16.30 Osallistu tästä: Teams-linkki Tietokirin demo-tilaisuuksiin > Yleistä tilaisuuksista: Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, eikä niihin tarvitse..
Tietokirin ajankohtaiskatsaukset

Uutisia konttorilta 5/2020 on julkaistu

Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia konttorilta 5/2020 on julkaistu 26.11.2020. Poimimme kuhunkin uutiskirjeeseen ajankohtaisia maistiaisia laajalta toimintakentältämme. Uutena teemana mukana myös vastuullisuus. Uutiskirjeen lopusta löytyy myös muutama lukuvinkki. Tämän uutiskirjeen sisältö: Yleisiä aiheita Kustannustuen ensimmäinen hakukierros päätökseen, toinen alkamassa Tunnustusta ketterästä ja arvokkaasta työstä yritysten kustannustuen parissa Talous Kun sanot valtio, tiedätkö tarkkaan, mitä sanot? Uusi tietokirja..
Uutisia konttorilta 5/2020 on julkaistu

Valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tiedot kootaan yhteiselle Tietokiri-alustalle

Valtionhallinnolle kootaan yhteinen tietoalusta palvelemaan analysointi- ja raportointipalvelua. Yhteisellä tietoalustalla käsitellään valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietoja. ”Tietokiri-hankkeessa tavoitteenamme on yhdistää eri toimijoiden hallussa olevia tietoja, jotta niitä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin julkishallinnon johtamisessa. Tietoja kokoamalla ja avaamalla edistämme julkishallinnon läpinäkyvyyttä”, kertoo apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista. Tällä hetkellä tiedon kerääminen analysoitavaksi valtion yhteisten palveluntuottajien järjestelmistä..
Valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tiedot kootaan yhteiselle Tietokiri-alustalle

Valtiokonttorille ja Palkeille vahvistettiin uusi analysointi- ja raportointipalvelutehtävä

Tasavallan Presidentti vahvisti 9.7.2020 eduskunnan hyväksymät muutokset Valtiokonttoria ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Palkeet) koskeviin lakeihin. Lakimuutos antaa Valtiokonttorille tehtäväksi tuottaa analysointi- ja raportointipalveluja valtion hallinnolle, sekä tehtävän edellyttämät tiedonsaantioikeudet. Tietokiri-hankkeessa valmistellun muutoksen tarkoituksena on edistää valtionhallinnon tiedolla johtamista. Uudella tehtävällä tuetaan hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa. Tietojohtamisella voidaan..
Valtiokonttorille ja Palkeille vahvistettiin uusi analysointi- ja raportointipalvelutehtävä