Hyppää sisältöön

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toteutuneet kustannukset julkaistu

Kustannustietojen avulla voi tarkastella, mihin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta on Suomessa käytetty. Yhteensä Suomi saa EU:n tukivälineestä rahoitusta noin 1,8 miljardia euroa.

“Haluamme tuoda läpinäkyvyyttä Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toteutuneiden kustannusten seurantaan”, kertoo hankejohtaja Vesa Hagström Valtiokonttorista.

“Raportista voi nähdä esimerkiksi paljonko toteutuneet kustannukset ovat yhden toimenpiteen osalta, tai paljonko toteutuneet kustannukset ovat tietyn organisaation osalta yhteensä. Jatkossa raportilla on tarkoitus julkaista myös tukiviranomaisten myöntämät rahoitusmäärät ja rahoituksen lopulliset saajat.”

Kustannustiedot on julkaistu Tutkihallintoa.fi-palvelussa. Tiedot raporttinäkymään poimitaan valtion talous- ja henkilöstöasioiden tietojärjestelmästä Kiekusta. Tiedot päivittyvät raportille kuukausittain, mutta tietojen syöttämisessä Kieku-järjestelmään on virastokohtaisia eroja. Joidenkin virastojen tiedot päivittyvät vuosineljänneksittäin tai puolivuosittain.

“Toivomme, että julkinen kustannusraportti palvelee elpymis- ja palautumissuunnitelmaa toteuttavia tukiviranomaisia ja muita kustannusdatasta kiinnostuneita”, Hagström jatkaa.

Rahoituksen kohdentuminen perustuu Suomen kestävän kasvun -ohjelmaan

EU:n elpymisrahoituksen kohdentuminen Suomessa perustuu kansalliseen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, joka on osa Suomen kestävän kasvun –ohjelmaa. EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman lokakuussa 2021. Kestävän kasvun -ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman sisältöä on tarkoitus päivittää vuoden 2023 aikana.

Ohjelman toimenpiteitä rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Tukivälineen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä EU:n talouksista kestävämpiä, selviytymiskykyisempiä ja valmiimpia vihreän siirtymän ja digitaalisen muutoksen haasteisiin.

Valtiokonttorin tehtävänä kokonaisuudessa on Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta. Valtiokonttori tuottaa Suomessa rahoitusta myöntäville viranomaisille palvelun, jonka avulla tukiviranomaiset toimeenpanevat ja seuraavat varojen käyttöä kattavasti, läpinäkyvästi ja lainsäädännön vaatimalla tavalla. Valtiokonttori raportoi elpymis- ja palautumissuunnitelman tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista valtiovarainministeriölle.

Toteutuneet kustannukset Tutkihallintoa.fi-palvelussa

Lisätiedot

Vesa Hagström, hankejohtaja, Valtiokonttori
Puhelin: 0295 50 2226
Sähköposti: vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset