Hyppää sisältöön

Talousarvion tilijaottelujärjestelmän korvaaminen uudella tietojärjestelmällä alkanut

Valtiokonttori ja Gofore Oyj allekirjoittivat 14.6.2023 hankintasopimuksen IT-asiantuntijapalveluista digitaalisten palvelujen kehittämisen tueksi. Sopimuksen myötä on aloitettu tietojärjestelmäprojekti, jonka tarkoituksena on saada korvattua elinkaarensa päässä oleva nykyinen, valtion talousarvion tilijaottelun ylläpitoon tarkoitettu TATI-järjestelmä vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtiovarainministeriö on myöntänyt hanketta varten erillismäärärahan vuosille 2023 ja 2024.

TATI-projektin tavoite

Päätavoitteena on ottaa käyttöön talousarvion tilijaottelujärjestelmä (TATI), jolla voidaan minimoida manuaalisesti tehtävä työ talousarvion tilijaottelun ylläpitämiseksi. Tavoitteena on ottaa käyttöön järjestelmä, jossa on kyky vastaanottaa valtiovarainministeriön nykyisestä ja tulevasta Buketti-tietojärjestelmästä talousarvio- ja lisätaloustalousarviotiedot. Lisäksi tavoitellaan kykyä vastaanottaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta Kieku-tietojärjestelmästä tiedot edellisvuodelta siirtyneiden siirtomäärärahojen alkusaldojen osalta sekä mahdollisuutta siirtää talousarvion tilijaotteluun liittyviä tietoja Kieku-tietojärjestelmään tuloarvioiden ja määrärahojen seurantaa varten.

Suoraan TATI-järjestelmässä tehtävään talousarvion tilijaottelutietojen käsittelyyn tulevat jatkossa osallistumaan valtion keskuskirjanpidon lisäksi myös käyttäjiä valtion kaikilta hallinnonaloilta. Ensimmäisessä vaiheessa TATI-järjestelmän käyttö laajennetaan ministeriöille. Mahdollinen TATI:n käytön laajentaminen kirjanpitoyksiköille tehdään järjestelmän jatkokehitysvaiheessa.

Ministeriöiden käyttäjien huomiointi projektin aikana

Uudessa TATI-järjestelmässä ministeriöiden käyttäjät ovat avainasemassa, sillä nyt on tarkoitus mahdollistaa talousarvion tilijaottelun suunnittelu suoraan TATI-järjestelmään manuaalisesti täytettävien Excel-lomakkeiden sijaan. Niin sanotun käyttäjäpolun suunnittelussa on otettu huomioon, miten talousarvion toimeenpanoa varten tarvittavia tietoja ministeriöissä käsitellään ja miten ns. alkusaldo- ja tilijaottelumuutoksia ministeriöissä uuden TATI-järjestelmän myötä tehtäisiin.

Ministeriöitä otettiin jo kilpailutusvaiheessa mukaan TATI-järjestelmää ohjaavan tilijaotteluprosessin kehittämiseen. Kevään tapaamisten yhteydessä viiden eri ministeriön käyttäjät ilmoittautuivat halukkaiksi osallistua mahdollisuuksien mukaan TATI-järjestelmän kehittämiseen myös järjestelmäprojektin aikana. Näistä henkilöistä on muodostettu asiantuntijaryhmä, jota kuullaan aktiivisesti kehitystyön edetessä.

Mitä hyötyjä uudella TATI-järjestelmällä tavoitellaan?

Keskeisimpänä hyötynä nähdään valtion talousarvion tilijaottelun ylläpitämisen nopeutuminen, manuaalisesta syötöstä johtuvien virhemahdollisuuksien eliminoiminen sekä tietojohtamisen edistäminen tarjoamalla oikea-aikaista tietoa päätöksen teon tueksi uuden tietojärjestelmän avulla.

Reaaliaikaisen tiedon tuottaminen päätöksen teon tueksi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että määrärahapäätöksiä varten ministeriön käyttäjillä on mahdollisuus ottaa järjestelmästä muutoksen esittelyä varten tehty ajantasainen raportti, josta on nähtävissä kyseisen muutettavan tilin osalta alkuperäinen vuoden alun tilanne, varainhoitovuoden aikana aiemmin tilille tehtyjen määrärahamuutosten summa, nyt ehdotettu muutos ja näiden muutosten mukainen määrärahojen loppusaldo.

Projektin seuranta ja yhteystiedot

Valtiokonttori raportoi valtiovarainministeriölle projektin etenemisestä osana hankesalkkuraportointia ja projektin ajankohtaisista asioista viestitään muun muassa Valtiokonttorin julkaiseman Uutisia konttorilta -uutiskirjeen kautta.

Lisätietoja:
TATI-järjestelmän tuoteomistaja, taloushallintoasiantuntija Jari Kannela, puh. 0295 502 211, jari.kannela@valtiokonttori.fi
Valtion keskuskirjanpito: keskuskirjanpito@valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset