Hyppää sisältöön

Palkeet ja Valtiokonttori valtion tiedolla johtamisen tukena

Julkishallinnossa tiedolla johtamisen tärkeys tunnistetaan laajasti. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tiedolla johtamiseen liittyy muun muassa data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen, mutta myös tätä tukeva toimintamalli ja strategia.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Valtion organisaatioille on tarjolla tukea tiedolla johtamiseen ja tiedon analysointiin. Valtiokonttori ja Palkeet tarjoavat valtiolle lakisääteisiä analysointi- ja raportointipalveluita. Palkeiden palvelut on suunnattu valtion virastoille ja laitoksille organisaatioiden oman toiminnan kehittämiseen. Valtiokonttori taas tuottaa palveluita valtioneuvostolle mm. valtiokonsernin ja hallinnonalojen ohjauksen tarpeisiin.

Palkeiden analysointipalvelut tiedonkäytön sujuvoittamiseksi

Palkeiden tarjoamat analysointipalvelut perustuvat talous- ja henkilöstöhallinnon tietoihin, joita voidaan rikastaa muulla asiakkaan tiedolla. Analyytikkopalvelussa Palkeet tarjoaa asiantuntijoidensa osaamisen asiakkaan käyttöön. Palkeiden data-analyytikot tuottavat yhteistyössä asiakkaan kanssa vastauksia erilaisiin tietotarpeisiin. Palkeiden hallussa olevaa dataa voidaan rikastaa asiakkaan datalla ja muutenkin huomioida asiakaskohtaiset erityistarpeet. Tyypillisesti analyysin laatimiseen tarvitaan ainakin palvelutuottajan analyytikko ja asiakkaan toimintaa ja dataa tunteva henkilö.

Analysointipalveluiden lisäksi Palkeet tarjoaa virastoille vakioanalyyseja ja datarajapintoja. Näiden tavoitteena on erityisesti tiedonkäytön sujuvoittaminen ja analyysien laajennusmahdollisuudet koko asiakaskunnan hyödyksi.

Vakioanalyysit ovat analyyseja, jotka ovat automatisoitavissa ohjelmallisesti eikä niiden tekeminen siis vaadi ihmistyötä. Tällainen on esimerkiksi Kiekusta tuotettava esimiehen työpöytä -analyysi. Tulosten tulkinta ja toimeenpano useimmissa tapauksissa edelleen vaatii ihmistyötä. Tyypillisessä tapauksessa vakioanalyysit esitetään visuaalisella työpöydällä, jonka taustalla oleva data on ladattu ja laskettu automaattisesti.

Datarajapinnat ovat palveluita, joissa analysoitua tietoa jaetaan teknisen rajapinnan kautta asiakkaalle tai asiakas toimittaa tietoa palveluntarjoajalle esimerkiksi muissa palveluissa hyödynnettäväksi. Tyypillinen rajapintapalvelu on koneluettavan tiedoston lähettäminen kuukausittain asiakkaalle. Rajapintapalvelu tuotetaan yhteistyössä Kiekun ja Raportointipalveluiden kanssa. Palvelussa analysointipalvelut tuottaa edistyneen analytiikan malleja käyttäen analysoitua tietoa rajapintoihin.

Valtiokonttorista tilannekuvia ja vertailutietoa valtioneuvostolle sekä julkiseen käyttöön

Valtiokonttorin analysointipalvelut tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti valtioneuvostolle hallinnonalojen ja valtion konserniohjauksen tarpeisiin. Analyyseihin hyödynnetään tietoja monista eri lähteistä. Käytettävissä ovat esimerkiksi valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot sekä kuntatalouden tiedot. Lisäksi analyyseihin yhdistetään asiakkaiden substanssitietoja ja julkisista lähteistä saatavia tietoja.

Yhdistelemällä tietoa laajasti eri lähteistä voidaan tuottaa valtioneuvostolle esimerkiksi tilannekuvia ja vertailutietoa koko valtionhallinnosta, hallinnonaloista, poikkihallinnollisista kokonaisuuksista sekä kuntataloudesta. Lisäksi Valtiokonttori voi hallinnoida tietovirtoja ja -varantoja siten, että toimeksiantajalla on käytettävissään aina ajantasaiset tiedot. Ministeriöiden lukuun tehtyjä päivittyviä julkisia palveluita ovat esimerkiksi Tutkikuntia.fi ja Tutkialueita.fi.

Valtiokonttorin asiantuntijat auttavat tarvittaessa myös ministeriöiden tietojohtamisen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tietokiri-hankkeen puitteissa Valtiokonttori tekee myös virastokohtaisia pilotteja, joiden avulla etsitään laajemmin valtionhallinnon päätöksentekoa tukevia analysointikohteita. Pilottien kautta löydetyt ratkaisut yksittäisten virastojen kiinnostaviin tietotarpeisiin halutaan skaalata koko valtionhallintoon.

Valtiokonttorin ylläpitämä Tutkihallintoa.fi -palvelu tarjoaa visualisoitua tietoa valtiosta, kunnista ja alueista. Tarjolla on tietoja myös avoimen rajapinnan (API) kautta. Rajapintapalvelun kautta saatavat tiedot laajenevat sitä mukaa, kun valtion yhteisiä tietoja kootaan yhteiselle tietoalustalle. Tarkemmat kuvaukset saatavilla olevista tiedoista ja ohjeet rajapinnan käyttöön löytyvät Tutkihallintoa.fi:n rajapintapalvelusta. Kuntatalouden tietopalvelussa hyväksytyt kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot ovat saatavilla avoimen rajapinnan kautta.

Analysointipalveluita myös Hanselilta ja Senaatilta

Yllä kuvattujen Valtiokonttorin ja Palkeiden tarjoamien palveluiden lisäksi valtion virastot saavat analysointipalveluita myös Hanselilta ja Senaatilta. Hansel tarjoaa virastoille analysointipalvelua hankintatietoihin liittyen, esimerkiksi Tutkihankintoja.fi -palvelussa, ja Senaatti taas tilahallinnan tietoihin liittyen.

Lue lisää

Valtiokonttorin analysointipalvelut
Palkeiden talous- ja henkilöstöhallinnon analysointipalvelut
Tutkihallintoa.fi:n rajapintapalvelu

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset