Hyppää sisältöön

Ensimmäiset valtion yhteiset tietoalueet määritelty ja tietojen siirto alkaa

Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot kootaan Valtiokonttorin ja Palkeiden yhteiselle tietoalustalle. Tavoitteena on hyödyntää tietoja entistä tehokkaammin analysointi- ja raportointitoiminnassa ja sitä kautta valtion johtamisessa. Työtä tehdään tietoalue kerrallaan vuoden 2021 aikana.

Kevään 2021 aikana olemme määritelleet yhdessä Valtiokonttorin, Palkeiden ja valtion yhteisten palveluntuottajien kanssa ensimmäiset viisi tietoalustalle luovutettavaa tietokokonaisuutta:

  • Henkilöstötiedot (virastojen kommentointiaika päättyy 23.6.2021, kommentoi Tutkihallintoa.fi-sivustolla)
  • Talouden seurannan tiedot
  • Työaikatapahtuma- ja kohdennustiedot
  • Tilahallinnan tiedot
  • Hanke- ja projektihallinnan tiedot

Tietoalueet on esitelty valtion virastoille järjestetyissä webinaareissa. Tietoalueita koskevat materiaalit ja kenttätasoisen tarkastelun mahdollistava navigaattori on julkaistu Tutkihallintoa.fi-sivustolla sitä mukaa, kun määrittelyt ovat valmistuneet.

Virastot ovat saaneet suorat kutsut webinaareihin Palkeiden asiakasrekisterin kautta. Lisäksi tilaisuuksista on kerrottu Tietokirin, Valtiokonttorin ja Palkeiden uutiskirjeissä ja sosiaalisen median kanavissa. Kymmenen esittelytilaisuutta keräsi yhteensä yli tuhat osallistujaa ja lisäksi tilaisuuksien tallenteita on katsottu useita satoja kertoja. Tilaisuuksissa käydyn keskustelun lisäksi saimme asiakaspalvelukanavamme kautta kymmeniä tietosisältöjä koskevia kommentteja, joista julkaisemme yhteenvedon vielä ennen juhannusta. Henkilöstötietojen kommentointi jatkuu 23.6.2021 asti, joten niiden osalta kommenttien yhteenveto julkaistaan elokuussa.

Saapuneet kommentit on huomioitu tietoalueiden dokumentaatiossa. Lisäksi osa palautteista johti muutoksiin tietosisältöjen rajauksissa.

Ensimmäiset tietoalueet siirretään tietoalustalle kesällä, määrittelytyö jatkuu elokuussa

Siirrämme ensimmäiset tietoalueet yhteiselle tietoalustalle elokuun loppuun mennessä. Ensimmäisiä siirrettäviä tietoalueita ovat tilahallinnan tiedot, hanke- ja projektihallinnan tiedot sekä talouden seurannan tiedot. Työajankohdennustiedot tuodaan alustavan aikataulun mukaan alustalle lokakuussa ja henkilöstötiedot marras-joulukuussa.

Määrittelemme parhaillaan hankintailmoitustietoja sekä kilpailutustietoja yhdessä Hanselin kanssa ja työ jatkuu vielä elokuussa. Lomien jälkeen alkaa seuraavien tietoalueiden määrittely, joista ensimmäisenä vuorossa ovat muun muassa ostolasku- ja matkustustiedot. Syksyn 2021 alustava aikataulu on kuvattu alla olevaan kuvaan. Aikataulu on viitteellinen ja tiedotammekin työn etenemisestä sekä tulevista esittelytilaisuuksista tarkemmin Tietokirin uutiskirjeessä.

Turvallisuussektorin kanssa määrittelytyö aloitetaan varsinaisesti syksyllä. Lähtölaukaus saadaan kahdessa samansisältöisessä infotilaisuudessa 23.6. ja 17.8. Turvallisuussektorille on lähetty tilaisuuksiin erilliset kutsut. Mikäli et ole saanut kutsua, voit pyytää sitä osoitteella tietojohtaminen@valtiokonttori.fi.

Mistä on kyse?

Tietokirin logo, jossa teksti "Mukana #Tietokiri - Tiedosta tekoihin".Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot kootaan Valtiokonttorin ja Palkeiden yhteiselle tietoalustalle. Työtä tehdään osana valtion tiedolla johtamisen Tietokiri-hanketta. Tavoitteena on hyödyntää valtion yhteisiä tietoja entistä tehokkaammin analysointi- ja raportointitoiminnassa ja sitä kautta valtion johtamisessa. Yhteinen tietoalusta mahdollistaa eri lähteistä koottujen tietojen yhdistelemisen, mikä synnyttää myös uutta tietoa.

Yhteisellä tietoalustalla olevia tietoja pääsevät käsittelemään lakisääteisen tehtävän perusteella vain Valtiokonttorin ja Palkeiden nimeämät analyytikot. Tietojen luovuttaminen ei koske eduskuntaa eikä sen yhteydessä toimivia virastoja. Turvallisuussektorin tiedot taas on rajattu ensimmäisten tiedonsiirtojen ulkopuolelle ja tietojen määrittelytyö aloitetaan turvallisuussektorin kanssa syksyllä 2021.

Ministeriöille ja virastoille tehtävien analyysien lisäksi tietoja hyödynnetään mm. Tutkihallintoa.fi-palvelun julkisessa raportoinnissa. Jaamme julkaistua tietoa myös avoimiin rajapintoihin koko yhteiskunnan käytettäväksi. Julkaisemme Tutkihallintoa.fi-palvelussa vain sellaista tietoa, joka on julkista, eikä sisällä henkilötietoa. Arvioimme aina tietosuoja-, tietoturva- ja kasautumisvaikutukset ennen tietojen julkaisemista.

Lue lisää:

Kohderyhmä: Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset