• Mitä analysointipalvelumme tuottavat?

  Valtiokonttorin Analysointipalvelut tarjoaa analysointi- ja raportointipalveluita valtioneuvostolle valmistelun ja päätöksenteon tueksi. Vuosina 2018–2022 tiimissä on toteutettu yli 180 analyysia, joista saadun asiakaspalautteiden keskiarvo on 4,8/5.

  Asiakkaamme
  Tuotamme palveluita valtioneuvostolle, eli ministeriöille hallinnonaloineen. Toteuttamamme analyysit ovat tyypillisesti hallinnonalatasoisia tai tarkastelevat koko valtiokonsernia. Asiakkaan tarpeesta riippuen tarkastelut voivat kuitenkin kohdistua myös yksittäiseen virastoon tai virastojen väliseen vertailuun.

  Palvelumme
  Valtiokonttorin Analysointipalveluista saat tukea esimerkiksi seuraavan tyyppisiin kokonaisuuksiin:

  1) Raporttinäkymät ja PowerBI -konsultointi
  Autamme kehittämään organisaatiollenne sisäisiä tai ulkoisia raporttinäkymiä tai tutustumaan Microsoft PowerBI -visualisointituotteisiin.

  2) Tiedon visualisointi
  Autamme kiteyttämään monimutkaisesta olennaisen tuottamalla esimerkiksi infograafeja tai tilastoaineistojen visualisointia.

  3) Tilastolliset analyysit
  Autamme selittämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä tilastollisilla malleilla ja testeillä.

  4) Kyselytutkimukset
  Autamme kyselyiden suunnittelussa ja toteutuksessa tai analysoimme aiemmin toteuttamanne kyselytutkimuksen tuloksia.

  Datalähteet
  Analyysejä ja raportteja voidaan toteuttaa valtion yhteisiin tietoihin, asiakkaan omaan substanssidataan tai avoimeen dataan pohjautuen.
  Valtion yhteisten tietojen tietosisältöihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa tutkihallintoa.fi.

 • Analysointiprosessi - Miten analysointipalvelu tuotetaan?

  Oletteko tunnistaneet tarpeen tilastolliselle analyysille tai raportoinnille, joka pohjautuu valtion yhteisiin tietoalueisiin tai omiin tietoaineistoihinne?

  Analyysiprosessi alkaa toimeksiannon määrittelyllä, joka tehdään yhteistyössä analysointipalveluiden ja asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen prosessi etenee alla olevan mallin mukaisesti. Tapauksesta riippuen toimeksiannon määrittely ja toteuttaminen kestää muutamista viikoista muutamiin kuukausiin.

  Analysointipalveluiden prosessikuva

  Analysointiprosessi muodostuu seuraavista vaiheista:

  1. Apua analysointiin?
   Asiakas ottaa yhteyttä analysointipalveluihin.
  2. Tarpeen tarkennus
   Asiakkaan kanssa keskustellen tarkennetaan tutkimuskysymystä, toimeksiannon laajuutta ja käytettäviä tietolähteitä.
  3. Priorisointi ja aikataulutus
   Toimeksiantoja priorisoidaan niiden laajuuden, odotettavissa olevan hyödyn ja kiireellisyyden perusteella.
  4. Taustaselvitys
   Työ aloitetaan selvittämällä asiaan liittyvät tietolähteet ja tutkimukset. Jos olemassa oleva tieto ei riitä, tietoa kerätään lisää (esim. kyselyllä). Tutkimuskysymystä pohditaan eri tulokulmista.
  5. Alustava analyysi
   Dataa yhdistellään valituista tietolähteistä. Samalla arvioidaan datan laatua ja käytettävyyttä. Tapauksesta riippuen luodaan esim. laskentamalleja. Analyysin tueksi tiedosta tehdään visualisointeja.
  6. Lopullisen analyysin työstö
   Alustavat tulokset käydään läpi asiakkaan kanssa, jonka jälkeen analyysimallia kehitetään palautteen pohjalta. Arvioidaan ja kehitetään analyysin luotettavuutta. Tehdään lopulliset visualisoinnit.
  7. Tulosten esittely ja jatkotoimet
   Analyysin tulokset esitellään asiakkaalle. Keskustellaan analyysin hyödyntämisestä organisaation toiminnan kehittämisessä. Sovitaan mahdollisista jatkotoimeksiannoista.
  8. Palaute ja arviointi
   Toimeksiantojen onnistumisesta kerätään palautetta. Samalla arvioidaan kuinka organisaatio on hyödyntänyt analyysia toimintansa kehittämisessä. Arvioimme myös analyysimallin skaalautuvuutta muiden organisaatioiden käyttöön.
  9. Opit jakoon
   Teemme jokaisesta toimeksiannosta kuvauksen ja arvioinnin. Useimmista toimeksiannoista teemme case-kuvauksen Valtiolla.fi -sivustolle.
 • Tutustu tiimiläisiin

 • Ota yhteyttä

  Ota yhteyttä analysointipalveluihin alla olevalla lomakkeella. Kuntien taloustietoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Kuntatalouden tietopalveluun osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi