Hyppää sisältöön

Osa valtion HR-tehtävistä syksyllä Valtiokonttorista Palkeisiin

Valtionhallinnon konsernitoimijoiden työnjakoa ja vastuita selkiytetään. Tähän liittyen osa Valtiokonttorin hoitamista valtion henkilöstöhallinnon tehtävistä ja niitä hoitavista henkilöistä siirtyy 1.10.2018 mennessä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen (Palkeet).

Tehtävien siirrolla tavoitellaan tehokkaampaa ja yhdenmukaisempaa palvelutuotantoa. Palveluita keskittämällä vahvistetaan myös valtion HR-osaamista.

Valtiokonttorista Palkeisiin siirretään

  • valtion työnantajakuvaan ja rekrytointiin liittyvät tehtävät (mm. Valtiolle.fi-sivusto)
  • HR-prosessien kehittäminen ja tuki
  • Valtion henkilöstötietojärjestelmä Tahti.

Siirrettävien tehtävien laajuus on yhteensä 7,5 henkilötyövuotta.

Kuinka muutos näkyy asiakasvirastoille?

Asiakasvirastoille muutos on etenkin alkuvaiheessa hyvin vähäinen. Asiakkaita tuetaan samoin kuin tähän asti, vaikka palveleva organisaatio vaihtuu. Tavoitteena on entistä sujuvampi ja tehokkaampi palvelu:

  • Rekrytointipalvelu ja siihen liittyvä tuki on jatkossa saatavilla yhdestä paikasta.
  • Valtiovarainministeriö säätelee jatkossakin mm. matkustusprosessia ja HR-prosesseja, mutta niitä kehitetään ja asiakkaita tuetaan jatkossa Palkeista käsin.
  • Työnantajatiedon keräämiseen käytettävää panosta voidaan tehostaa, kun HR-prosessissa eri järjestelmiin syntyvää dataa voidaan tarkastella kokonaisuutena.

”Tässä selkiytetään eri toimijoiden roolia ja keskitetään osaamista. Tämä mahdollistaa Valtiokonttorille keskittymisen valtion rahoitus- ja korvaustoiminnan sekä valtionhallinnon konsernilaskennan, maksuliikenteen ja tiedolla johtamisen kehittämiseen”, toteaa toimialajohtaja Lasse Skog Valtiokonttorista.

”Muutos on askel asiakkaidemme toivomaan suuntaan, se selkeyttää toimijoiden rooleja ja HR-palvelujen kokonaisuutta. Muutos tukee myös palvelujen kehittämistä: jatkossa Palkeet tarjoaa esimerkiksi HR-neuvontaa kattavasti eri rooleissa toimiville ”, kertoo toimitusjohtaja Pirjo Pöyhiä Palkeista.

Lisätietoja antavat:

  • toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori, p. 0295 502 444, lasse.skog@valtiokonttori.fi
  • kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet, p. 02955 62015, helena.lappalainen@palkeet.fi

Palkeet.fi >

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset