Hyppää sisältöön

Valtiokonttorissa tutustuttiin osaamisen hallinnan uusiin työkaluihin

Kiekun käyttöönotolla on saavutettu valtionhallinnossa yhtenäisiä toimintamalleja, prosesseja, tietovarantoja sekä selkeytetty järjestelmäarkkitehtuuria eri alueilla. Tätä yhdenmukaistamista on tarkoitus jatkaa ja laajentaa entisestään.

Kieku-kokonaisuuteen on kuulunut myös osaamisen hallinnan kokonaisuus, joka on käytössä kuudella virastolla. SAP-järjestelmätoimittaja on ilmoittanut, ettei se enää kehitä tätä osajärjestelmää vaan tarjoaa sen sijalle SuccessFactors (SF) –pilvipalvelua osaamisen hallintaan.

Kiekun jatkokehittämisen lähtökohtana on, että vanhentuvat osat korvataan keskitetysti ajallaan ja ne toteutetaan osana keskitettyä, palvelumaksuilla ylläpidettyä palvelukokonaisuutta. Hankinta on tarkoitus toteuttaa ns. korvausinvestointina nykyiseen arkkitehtuuriin. Näin varmistetaan, että Kieku-kokonaisuus pysyy ajantasaisena ja sisällöltään palvelukykyisenä eikä virastoille synny tarvetta omiin erillisiin järjestelmiin.

Lisätietoa: Kiekun osaamisen hallinnan työkalujen kehittäminen (VM:n kirje 6.4.2018, 234 Kt)

SuccessFactor -pilvipalvelua esiteltiin virastoille jo loppuvuodesta 2017, mutta runsaan kysynnän vuoksi Valtiokonttori järjesti yhteistyössä SAPin ja Palkeiden kanssa uuden esittelytilaisuuden 6. kesäkuuta.

Katso tilaisuuden tallenne tästä

Tilaisuuden materiaalit:

Lisätietoa valtion osaamisen hallinnasta

Mitä tavoitellaan?

Tavoitteena on kehittää Kiekun osaamisen hallinnan toiminnallisuuksia niin, että SAP SuccessFactors-moduuleita otettaisiin käyttöön seuraavien vuosien aikana. Ensimmäiset käyttöönotettavat moduulit olisivat suorituksen johtaminen (Performance & Goals) sekä urasuunnittelu ja kehittyminen (Succession & Development). Käyttöönottoprojektin on tarkoitus alkaa 1. käyttöönottoerän virastojen kanssa syksyn 2018 aikana. Ensimmäiset moduulit on suunnitelmissa ottaa käyttöön jo alkuvuodesta 2019.

SAF SuccessFactors-moduulien sisältö

Performance & Goals Suorituksen johtaminen: jatkuva tavoitteiden asettaminen ja seuranta, 360-arviointi (yhteinen sisältö on jo valmis)
Succession & Development Ura- ja seuraajasuunnittelu, kehittyminen, mentorointi
Learning Koulutushallinta
Compensation management Palkitseminen
Recruiting Rekrytointi

Ensimmäisen moduulin mukana tulee SuccessFactors-perusta (foundation), johon sisältyvät organisaatiorakenne ja henkilökohtaiset profiilit (sis. osaamisprofiilin).

Osaamisen hallinnan työkalujen käyttöönottohankkeen valmistelua varten kirjanpitoyksiköiltä pyydetään 30.6.2018 mennessä tietoa tai ainakin alustavaa näkemystä siitä, missä vaiheessa kirjanpitoyksikkö olisi halukas ottamaan osaamisen hallinnan työvälineet käyttöönsä. Tiedot voi lähettää sähköpostitse alla mainituille henkilöille.

Lisätiedot:

Markku Kivioja, markku.kivioja(at)valtiokonttori.fi, Valtiokonttori
Mari Eerikäinen, mari.eerikainen(at)palkeet.fi, Palkeet
Niina Turumäki, niina.turumaki(at)valtiokonttori.fi, Valtiokonttori

◄ Kaikki uutiset