Hyppää sisältöön

Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuutta kehitetään vuosina 2023–2024

Valtion taloushallinnon tehtävissä työskentelee tällä hetkellä noin 1300 henkilöä. Merkittävä osa nykyisestä henkilöstöstä vaihtuu vuosikymmenen aikana eläköitymisen myötä. Uusien henkilöiden rekrytoimista vaikeuttaa se, että valtion taloushallinnon ja erityisesti valtion talousarvion ja siihen liittyvän normiston osaamista on vaikea löytää.

Valtion taloushallinnon osaamisen ja siihen liittyvän koulutustarjonnan kehittämistä varten on perustettu työryhmä, jossa on mukana HAUS:n, Valtiokonttorin, Palkeiden, VTV:n ja kirjanpitoyksiköiden edustajia. Työryhmän tehtävänä on suunnitella vuoden 2023 aikana koulutuskokonaisuus, joka sisältää taloushallinnon eri tehtävärooleille ennalta suunnitellut koulutussisällöt ja opintopolut. Opintopolut voivat sisältää perinteisten luokkahuone-, Teams-, tai eOppiva-koulutusten lisäksi esimerkiksi verkostojen tapaamisia, teemapäiviä sekä mentorointia.

Ensimmäiset suunnitelman mukaiset pilottikoulutukset järjestetään vuonna 2024. Koulutussuunnitelmaa ja opintopolkuja täydennetään pilottikoulutuksista saatujen kokemusten perusteella.

Lisätietoja työryhmän työskentelystä ja koulutusten suunnittelusta antaa Valtiokonttorista taloushallintoasiantuntija Sini Pesonen (sini.pesonen(at)valtiokonttori.fi).

Muut työryhmän jäsenet ovat:

  • Tuula Pietilä, talous- ja rahoituspäällikkö, Suomen ympäristökeskus
  • Soile Jäkälä, suunnittelija, Puolustusvoimat/pääesikunta
  • Kirsi Koskinen, tarkastaja, Puolustusvoimien palvelukeskus
  • Sanna Mäkelä, laskentasuunnittelija, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Marko Maaniitty, johtava talousasiantuntija, Verohallinto
  • Väinö Viherkoski, tilintarkastusjohtaja, Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • Satu Pentikäinen, palvelupäällikkö, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
  • Katja Valtonen, koulutuspäällikkö, HAUS kehittämiskeskus Oy

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset