Hyppää sisältöön

Lakiesitys kustannustuen kolmannesta kierroksesta eduskuntaan: yksinyrittäjät mukaan tukeen

Hallitus antoi kustannustuen jatkoa koskevan lakiesityksen 4.3.2021. Eduskunnan käsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lain. Valtiokonttori voisi avata haun yrityksille ja yksinyrittäjille huhtikuun loppupuolella.

Tuen perusperiaatteet säilyvät ennallaan: Kustannustuen tavoitteena on edelleen tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa. Hallitus ehdottaa kustannustukilakiin nyt muutoksia, joilla tukea voitaisiin myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin uudet maaliskuussa ilmoitetut sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Nyt annettu hallituksen esitys kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta kohdentuu maaliskuun sulkutoimia edeltävään kauteen. Kustannustukilakiin tehdään mahdollisesti muutoksia sulkutoimenpiteiden piirissä oleville yrityksille suunnatusta kohtuullisesta korvauksesta. Muutokset annetaan lakiesitystä täydentävänä hallituksen esityksenä eduskuntakäsittelyn aikana tai erillisenä esityksenä.

Tuen ehtona yrityksen liikevaihdon lasku

Kustannustuen kolmas hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021.

Hallituksen esityksen mukaan kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa myöhemmin asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia.

Tuella korvattavien joustamattomien kustannusten määritelmää on jonkin verran täsmennetty. Lisäksi työnantajan sivukulut, kuten sosiaaliturvamaksut ja työterveyskustannukset, hyväksyttäisiin jatkossa tukikauden kustannuksiksi prosenttimääräisen osuutena tukikauden palkkakuluista.

Yksinyrittäjät hakevat tukea jatkossa Valtiokonttorista

Yksinyrittäjätuki on jatkossa osa kustannustukea. Erillisestä kuntien myöntämästä yksinyrittäjätuesta ei järjestetä uutta hakukierrosta.

Jatkossa tukea maksettaisiin yksinyrittäjille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot täyttyvät. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan.

Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa. Jatkossakaan ei olisi alarajaa sille, mikä tukeen oikeutetun yrityksen liikevaihdon tulee olla.

Tuen enimmäismäärä nousee miljoonaan euroon

Tuen enimmäismäärä kasvaa, mikä vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Yritys voisi saada tukea miljoona euroa, kun aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.

Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 1,8 miljoonaan euroa. Aiemmin katto on ollut 800 000 euroa. Uusi yläraja perustuu komission päätökseen nostaa tuen yrityskohtaisia enimmäismääriä.

Aikataulu

Valtiokonttori tiedottaa hakemisen käynnistymisestä verkkosivuillaan ja somekanavissaan. Lakiesityksen etenemistä kannattaa seurata pitämällä silmällä työ- ja elinkeinoministeriön tiedotusta aiheesta.

Lisätiedot:

Jyri Tapper, toimialajohtaja, puh. +358 295 502 950

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote aiheesta >
Hallituksen esitys duskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta >
Usein kysyttyjä kysymyksiä kustannustuesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla >

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset