Hyppää sisältöön

Etätyö on tullut jäädäkseen

Koronapandemia muutti työn tekemisen tapoja ja etenkin paikkoja kun iso osa työntekijöistä siirtyi työpaikoilta kotikonttoreihin. Työtapaturmaturva etätyötä tehdessä on suppeampi kuin työpaikalla työskenneltäessä. Tietyissä tapauksissa esimerkiksi tapaturma kävelykokouksen aikana voi kuitenkin kuulua tapaturmaturvan piiriin.

Työskenneltäessä kotona tai määrittämättömässä paikassa, kuten esimerkiksi kahvilassa tai kirjastossa, tapaturma korvataan työtapaturmana vain silloin, kun se on sattunut varsinaista työtä tehdessä. Työn tekemiseen rinnastetaan tällöin yksinomaan työtehtävän hoitamisesta johtuva liikkuminen työskentelytilassa. Ruokailu- ja virkistystauot ja niistä johtuva liikkuminen sekä työmatkat jäävät turvan ulkopuolelle.

Etätyöturvan piiriin ovat kuuluneet esimerkiksi:

  • tietokoneen sähköjohtoa pistorasiaan laittaessa saatu sähköisku
  • työtuolin pettäminen kesken työnteon
  • toimistotarvikkeiden aiheuttama haava
  • latauksessa olleen työpuhelimen haku työpisteeseen

Korvaukseen eivät ole oikeuttaneet:

  • tapaturmat, jotka ovat sattuneet lounastauolla omassa asunnossa tai asunnon ulkopuolella tai näihin liittyvässä liikkumisessa, wc-käynnillä tai oheistoiminnassa kuten teetä juodessa työnteon yhteydessä tai matkalla etätyöpisteeseen.

Kävelykokous etätyöpäivän aikana

Jos kyseessä on työnantajan hyväksymä kävelypalaveri, on osallistujat lähtökohtaisesti vakuutettu työnantajan lakisääteisellä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Kokouskutsusta tulee käydä ilmi, että kyse on kävelypalaverista. Lopullisen päätöksen vahingon korvattavuudesta tekee kuitenkin Valtiokonttori.

Jos kyseessä on niin sanottu omaehtoinen kävelykokous, eli työntekijä on itse päättänyt lähteä ulkoilemaan kokouksen ajaksi, niin tapaturmaa (esim. liukastuminen) ei lähtökohtaisesti korvata työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Kävelykokouksiin liittyvää sitovaa oikeuskäytäntöä ei vielä ole ja sen tuleminen voi tulevaisuudessa muuttaa korvauskäytäntöä.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset