Hyppää sisältöön

Vuonna 2023 maksettiin 0,1 miljoonaa euroa tapaturmakorvauksia etätyötapaturmista

Valtion henkilöstön tapaturmaturva parani 1.1.2023 voimaan tulleella lailla. Sen mukaan valtion virkahenkilölle ja työntekijälle korvataan tapaturma, joka sattuu etätyössä ollessa muussa tavanomaisessa toiminnassa kuin työnteossa. Lain tarkoituksena on ollut saattaa valtion henkilöstö vastaavaan asemaan kuin niiden työnantajien henkilöstö, joilla on työnantajan järjestämä vapaaehtoinen vakuutusturva etätyössä sattuneiden tapaturmien korvaamiseksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 alusta alkaen korvattavia ovat olleet myös tapaturmat, jotka sattuvat esimerkiksi virkistys- tai lounastauolla, matkalla asunnolta etätyöpaikkaan tai lasta päivähoitoon vietäessä.

Etätyötapaturmia ilmoitettiin 129 kappaletta

Valtiokonttorin tilastot korvatuista työtapaturmista vuodelta 2023 ovat nyt valmistuneet. Työtapaturmia ilmoitettiin 3958 kappaletta. Korvauksia maksettiin yhteensä noin 18,3 miljoonaa euroa.

Etätyötapaturmia ilmoitettiin 129 kappaletta. Korvauksia maksettiin etätyötapaturmista 0,1 miljoonaa euroa. Etätyön yleisyydestä huolimatta tapaturmia ilmoitetaan vähän. Valtiokonttorin tiedossa ei ole, onko tähän syynä se, ettei etätyötapaturmia satu, vai puuttuuko tietoisuus uudesta turvasta.

Liukkaus koituu etätyöntekijän kohtaloksi

Valtiokonttorissa kerätään tietoa saapuneista tapaturmailmoituksista. Niiden perusteella on selvää, että erityisesti liukastumiset ja kompastumiset ovat yleisiä tapaturmia, ja korvauksia on haettu paljon erilaisiin raajoihin kohdistuneisiin vammoihin.

Talvisen liukkaat säät ovat siis omiaan lisäämään tapaturmia muun muassa etätyöpaikalle siirtymiseen tai lounas- ja virkistystaukoihin liittyvissä tilanteissa. Myös vessareissulla sattuneet tapaturmat nousevat esiin Valtiokonttorin tilastoissa. Nastakenkien käyttö siis kannattaa, ja vessareissulle on syytä varata riittävästi aikaa.

Tapaturmaluettelo helpottaa tapaturmien luettelointia

Maaliskuussa 2023 Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa otettiin käyttöön tapaturmaluettelo virastojen tapaturmayhdyshenkilöille. Palvelu helpottaa työtapaturma- ja ammattitautilain edellyttämän tapaturmaluettelon ylläpitämistä.

Tapaturmaluettelo sisältää työtapaturmiin liittyviä tietoja, kuten tapaturman ajankohdan ja -paikan ja tapaturmailmoitukselle kirjoitetun vapaamuotoisen kuvauksen tapaturmasta. Lisäksi tapaturmaluettelosta selviää tapaturman olosuhteita ja tietoja vahingoittuneesta ruumiinosasta ja vamman laadusta. Valtiokonttorin päätöstietoja tapaturmaluetteloon ei sisälly.

Jos virastossasi kaivataan tarkempaa opastusta valtion henkilöstön tapaturmaturvasta, me Valtiokonttorista tulemme mieluusti kertomaan asiasta.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset