Hyppää sisältöön

Elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta jo syntyneiden tietojen toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin tietojärjestelmiin

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (RRF) liittyvän kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) toimeenpano on ollut käynnissä ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa.

RRF:stä on rahoitettu sekä tuen hakijoita että hallinnon itsensä toteuttamia investointeja ja uudistuksia. Näissä jo rahoitetuissa toimenpiteissä on syntynyt tuensaajiin, tuensaajien edunsaajiin, toimeksisaajiin, toimeksisaajien edunsaajiin sekä toimeksisaajien alihankkijoihin liittyviä tietoja.

Valtiokonttori on antanut 14.7.2022 määräyksen (VK/55453/00.00.00.01/2022), jolla tukiviranomaiset määrätään toimittamaan lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 12 § 1 momentin 3 kohdan mukaiset tiedot keskitettyihin tietojärjestelmiin 26.8.2022 mennessä. Tietojen toimittaminen voi alkaa 1.8.2022 jälkeen.

Katso määräys

Lisätiedot:

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta rrp@valtiokonttori.fi.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelusivusto >

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset