Hyppää sisältöön

Elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta jo syntyneiden tietojen toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin tietojärjestelmiin

Elpymis- ja palautumistukivälineeseen (”RRF-tukiväline”) liittyvän kansallisen suunnitelman (RRP) toimeenpano on ollut käynnissä ennen kansallisen lainsäädännön voimaantuloa. RRF-tukivälineellä on rahoitettu sekä tuen hakijoita että hallinnon itsensä toteuttamia investointeja ja uudistuksia. Näissä jo rahoitetuissa RRP-toimenpiteissä on jo syntynyt tuensaajiin, tuensaajien edunsaajiin, toimeksisaajiin, toimeksisaajien edunsaajiin sekä toimeksisaajien alihankkijoihin liittyviä tietoja.

Valtiokonttori on antanut 14.7.2022 oheisen  määräyksen (VK/55453/00.00.00.01/2022),  jolla tukiviranomaiset määrätään toimittamaan lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 12 § 1 momentin 3 kohdan mukaiset tiedot keskitettyihin tietojärjestelmiin 26.8.2022 mennessä. Tietojen toimittaminen voi alkaa 1.8.2022 jälkeen.

Elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta jo syntyneiden tietojen toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin (PDF) >

Lisätiedot:

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta rrp@valtiokonttori.fi.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelusivusto >

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset