Elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyvien tukikohdetietojen toimittaminen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/98422/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiMääräys
Voimaantulopäivämäärä02.12.2022
Antopäivämäärä02.12.2022
KategoriatElpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP)
YlläpitovastuuValtiokonttori

Elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanoon liittyen Valtiokonttori ylläpitää kansallisen keskitetyn seurannan tietojärjestelmiä. Osana tietojen raportointia tukiviranomaisten tulee toimittaa tukikohteisiin liittyviä tietoja keskitetyn seurannan tietojärjestelmiin (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain (537/2022) 12 §). Tietojen toimittamisen velvoite koskee vain niitä tukiviranomaisia, jotka raportoivat tukikohteisiin liittyviä tietoja.

Tukikohteeseen liittyvät tiedot on lueteltu alla sellaisina, kuin ne on esitetty RRP-järjestelmässä. Osa tietokentistä on käytössä vain RRP-järjestelmässä, eikä niitä voi raportoida valtion yhteisessä hankesalkkujärjestelmässä.

 • Toimenpiteen toteuttaja
 • Tukikohteen yksilöllinen tunniste
 • Tuen tyyppi
 • Tukikohteen nimi
 • Hakijan tai tuensaajan tyyppi
 • Tuensaajan yksilöllinen tunnus, jota tukiviranomainen käyttää
 • Tuensaajan nimi
 • Tukikohteen kuvaus (suomi/englanti)
 • Tuensaajan tunnus, kuten y-tunnus
 • Tosiasialliset omistajat ja edunsaajat
 • Tuensaaja ja tuensaajan yksilöivä tunnus
 • Tuensaajan edunsaajat
 • Toimeksisaajat, toimeksisaajan edunsaajat ja alihankkijat
 • Muun rahoituksen määrä, EU-rahoitus ja kansallinen rahoitus
 • Maksutapahtumat: maksutapahtuman tyyppi, maksutapahtuman päivämäärä, maksu (euroa)
 • Liitteet: liitteen asiatunnus, liitteen tyyppi: rahoituspäätös, tuenhakijan DNSH-itsearviointi, tukiviranomaisen tekemä DNSH-arviointi, hankintapäätös, takaisinperintäpäätös, rahoitushakemus, projektin loppuraportti, muu liite
 • Hankintapäätökset ja hankintasopimukset

Tällä Valtiokonttorin määräyksellä määrätään tukiviranomaiset toimittamaan tukikohteisiin liittyvät tiedot keskitettyihin tietojärjestelmiin kuukausittain niin, että kuluvan kuukauden loppuun mennessä edellisen kuukauden tiedot on raportoitu. Tukiviranomaiset vastaavat siitä, että Valtiokonttorille ilmoitettavat tiedot ovat kattavia ja virheettömiä sekä vastaavat keskitetyn tietojärjestelmän sisältövaatimuksia (Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta annetun lain (537/2022) 6 §:n 1 momentin kohta 2).

Tämä määräys koskee myös toimeenpanosta jo syntyneitä tietoja, joita ei vielä ole raportoitu keskitettyihin tietojärjestelmiin.

Valtiokonttori tuottaa tarvittavat keskitetyn seurannan tietojärjestelmien käyttöohjeet sekä käyttäjäkoulutukset. Valtiokonttori neuvoo ja tukee tukiviranomaisia tietojen toimittamiseen liittyen.

Valtiokonttori antaa tarvittaessa erillisiä määräyksiä keskitettyyn seurantaan liittyvistä toimitettavista tiedoista sekä tietojen teknisestä toimitustavasta lain Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 12 § 4 momentin ja 5 momentin mukaisesti.

Voimaantulo

Valtiokonttori on tänään antanut oheisen määräyksen tukikohteisiin liittyvien tietojen toimittamiseen Valtiokonttorin vastuulla oleviin keskitettyihin seurannan tietojärjestelmiin. Tämä määräys tulee voimaan heti.

Lakiviitteet

Laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta 537/2022
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 538/2022
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/241, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021, elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta

Lisätiedot

Lisätietoja tähän määräykseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorista sähköpostitse osoitteesta
rrp@valtiokonttori.fi.

Allekirjoitukset (sähköisesti allekirjoitettu)

Toimialajohtaja Mari Näätsaari
Hankejohtaja Vesa Hagström

Jakelu

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Business Finland Oy
Energiavirasto
Etelä-Savon ELY-keskus
Finanssivalvonta
Hämeen ELY-keskus
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
KEHA-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Maa- ja metsätalousministeriö
Maahanmuuttovirasto
Maanmittauslaitos
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus
Patentti- ja rekisterihallitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Poliisihallitus
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Akatemia
Tulli
Tuomioistuinlaitos
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Väylävirasto
Ympäristöministeriö

Tiedoksi

Valtiokonttorin RRP-ohjausryhmän jäsenet

Liitteet

Liite 1: Tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tietojen kerääminen (ohje)
Liite 2: Toimeenpanon raportoinnissa käytettävät tietojärjestelmät (ohje)

Liitteet löytyvät Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelusivustolta.

elpymissuunnitelmaRRFRRP