Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (14.11.2018)

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/1340/00.00.00.01/2018
AsiakirjatyyppiPäätös, Tilikartta
Antopäivämäärä14.11.2018
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista. Lisäjaottelu perustuu Valtiokonttorin 14.11.2018 antamaan Kirjanpidon tilit –määräykseen VK/1339/00.00.00.01/2018. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

Kieku-tietojärjestelmää käyttävän kirjanpitoyksikön tulee käyttää kirjanpidossaan tämän päätöksen mukaisia tilejä.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan 1.1.2019 ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 8.11.2018 antama päätös VK/1341/04.00.00/2018.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän päätökseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Liite: Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto, Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito

Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta on Valtiokonttorin 8.11.2018 antaman päätöksen VK/1341/04.00.00/2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut mukainen. Lisäksi Valtiokonttori on tänään päättänyt, että tilikarttaan


lisätään lisäjaottelut

26200006 Epäselvät erät (T) 6

82020000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, paikallishallinto

82020100 Tutkimuskulut paikallishallinnolle

82020200 Tutkimusennakot paikallishallinnolle

82030000 Valtionosuudet pääomatalous, paikallishallinto

82040000 Valtionavustukset pääomatalous, paikallishallinto

82050000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, paikallishallinto

82220000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, sosiaaliturvarahastot

82230000 Valtionosuudet pääomatalous, sosiaaliturvarahastot

82240000 Valtionavustukset pääomatalous, sosiaaliturvarahastot

82250000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, sosiaaliturvarahastot

82320000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, elinkeinoelämä

82320100 Tutkimuskulut elinkeinoelämälle

82320200 Tutkimusennakot elinkeinoelämälle

82330000 Valtionosuudet pääomatalous, elinkeinoelämä

82340000 Valtionavustukset pääomatalous, elinkeinoelämä

82350000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, elinkeinoelämä

82420000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset

82430000 Valtionosuudet pääomatalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset

82440000 Valtionavustukset pääomatalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset

82450000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset

82560000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

82560100 Tutkimuskulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille

82560200 Tutkimusennakot voittoa tavoittelemattomille yhteisöille

82570000 Valtionosuudet pääomatalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

82580000 Valtionavustukset pääomatalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

82590000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

82630000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, kotitaloudet

82640000 Valtionosuudet pääomatalous, kotitaloudet

82650000 Valtionavustukset pääomatalous, kotitaloudet

82660000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, kotitaloudet

82720000 Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus

82940100 Tutkimuskulut yliopistoille

82940200 Tutkimusennakot yliopistoille

82970000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalouteen, yliopistot

82980000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, valtionhallinto

82990000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous, valtionhallinto

90160000 Muut verojen ja pakollisten maksujen tileistäpoistot

99900810 Vyörytetyt poistot 1


muutetaan lisäjaotteluiden nimeä ja selitettä

82000000 Käyttötalouden kulut paikallishallinnolle (POISTUU)

82000000 Valtionosuudet käyttötalous, paikallishallinto (UUSI)

82010000 Pääomatalouden kulut paikallishallinnolle (POISTUU)

82010000 Valtionavustukset käyttötalous, paikallishallinto (UUSI)

82200000 Käyttötalouden kulut sosiaaliturvarahastoille (POISTUU)

82200000 Valtionosuudet käyttötalous, sosiaaliturvarahastot (UUSI)

82210000 Pääomatalouden kulut sosiaaliturvarahastoille (POISTUU)

82210000 Valtionavustukset käyttötalous, sosiaaliturvarahastot (UUSI)

82300000 Käyttötalouden kulut elinkeinoelämälle (POISTUU)

82300000 Valtionosuudet käyttötalous, elinkeinoelämä (UUSI)

82310000 Pääomatalouden kulut elinkeinoelämälle (POISTUU)

82310000 Valtionavustukset käyttötalous, elinkeinoelämä (UUSI)

82400000 Käyttötalouden kulut rahoitus- ja vakuutuslaitoksille (POISTUU)

82400000 Valtionosuudet käyttötalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset (UUSI)

82410000 Pääomatalouden kulut rahoitus- ja vakuutuslaitoksille (POSITUU)

82410000 Valtionavustukset käyttötalous, rahoitus- ja vakuutuslaitokset (UUSI)

82500000 Käyttötalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille (POISTUU)

82500000 Valtionosuudet käyttötalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (UUSI)

82510000 Pääomatalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille (POISTUU)

82510000 Valtionavustukset käyttötalous, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (UUSI)

82610000 Käyttötalouden kulut kotitalouksille (POISTUU)

82610000 Valtionosuudet käyttötalous, kotitaloudet (UUSI)

82620000 Pääomatalouden kulut kotitalouksille (POISTUU)

82620000 Valtionavustukset käyttötalous, kotitaloudet (UUSI)

82700000 Käyttötalouden kulut EU:n toimielimille ja muille elimille (POISTUU)

82700000 Arvonlisäveropohjaan perustuvat maksut EU:lle (UUSI)

82710000 Pääomatalouden kulut EU:n toimielimille ja muille elimille (POISTUU)

82710000 Bruttokansantuloon perustuvat maksut EU:lle (UUSI)

82800000 Muut käyttötalouden kulut ulkomaille (POISTUU)

82800000 Valtionavustukset käyttötalous, ulkomaat (UUSI)

82810000 Muut pääomatalouden kulut ulkomaille (POISTUU)

82810000 Valtionavustukset pääomatalous, ulkomaat (UUSI)

82820000 Käyttötalouden kulut Euroopan unionin jäsenvaltioille (POISTUU)

82820000 Siirtotalouden kulut käyttötalous, EU jäsenvaltiot (UUSI)

82830000 Pääomatalouden kulut Euroopan unionin jäsenvaltioille (POISTUU)

82830000 Siirtotalouden kulut pääomatalous, EU jäsenvaltiot (UUSI)

82900000 Siirrot talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille (POISTUU)

82900000 Siirrot talousarviosta talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille (UUSI)

82910000 Käyttötalouden kulut talousarviotaloudelle (POISTUU)

82910000 Siirrot talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta valtion talousarvioon (UUSI)

82920000 Pääomatalouden kulut talousarviotaloudelle (POISTUU)

82920000 Valtionosuudet käyttötalous, yliopistot (UUSI)

82930000 Käyttötalouden kulut yliopistoille (POISTUU)

82930000 Valtionavustukset käyttötalous, yliopistot (UUSI)

82940000 Pääomatalouden kulut yliopistoille (POISTUU)

82940000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous, yliopistot (UUSI)

82950000 Muut käyttötalouden kulut valtionhallinnolle (POISTUU)

82950000 Valtionosuudet pääomatalouteen, yliopistot (UUSI)

82960000 Muut pääomatalouden kulut valtionhallinnolle (POISTUU)

82960000 Valtionavustukset pääomatalouteen, yliopistot (UUSI)

83000000 Muut käyttötalouden kulut (POISTUU)

83000000 Muut siirtotalouden kulut käyttötalous (UUSI)

83010000 Muut pääomatalouden kulut (POISTUU)

83010000 Muut siirtotalouden kulut pääomatalous (UUSI)


poistetaan lisajaottelut

82000100 Tutkimuskulut paikallishallinnolle

82000200 Tutkimusennakot paikallishallinnolle

82300100 Tutkimuskulut elinkeinoelämälle

82300200 Tutkimusennakot elinkeinoelämälle

82500100 Tutkimuskulut voittoa tavoittelemattomille

82500200 Tutkimusennakot voittoa tavoittelemattomille

82930100 Tutkimuskulut yliopistoille

82930200 Tutkimusennakot yliopistoille