Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta (31.08.2018)

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/1034/04.00.00/2018
AsiakirjatyyppiPäätös, Tilikartta
Antopäivämäärä31.08.2018
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista. Lisäjaottelu perustuu Valtiokonttorin 14.8.2018 antamaan Kirjanpidon tilit -määräykseen VK/944/04.00.00/2018. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

Kieku-tietojärjestelmää käyttävän kirjanpitoyksikön tulee käyttää kirjanpidossaan tämän päätöksen mukaisia tilejä.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan välittömästi ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 14.8.2018 antama päätös VK/945/04.00.00/2018.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän päätökseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtajan sijaisena, Tanja Wistbacka, apulaisjohtaja

Taloushallintoasiantuntija Veera Mäki

Liite: Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto, Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito

Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta on Valtiokonttorin14.8.2018 antaman päätöksen VK/945/04.00.00/2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut mukainen. Lisäksi Valtiokonttori on tänään päättänyt, että tilikarttaan


lisätään lisäjaottelut

25970010 Henkilön tuloveron kokoomatili (T)


muutetaan lisajaotteluiden nimeä ja selitettä

40820000 Rangaistuslaitosmyymälää varten hankittavien kauppatavaroiden ostot (POISTUU)

40820000 Myymälätoimintaa varten hankittavien kauppatavaroiden ostot (UUSI)

51000010 Ostolaskujen viivästyskorot ja -maksut, euromääräiset (POISTUU)

51000010 Viivästyskorot ja -maksut, euromääräiset (UUSI)