Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/945/04.00.00/2018
AsiakirjatyyppiPäätös, Tilikartta
Antopäivämäärä14.08.2018
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista. Lisäjaottelu perustuu Valtiokonttorin 14.8.2018 antamaan Kirjanpidon tilit -määräykseen VK/944/04.00.00/2018. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

Kieku-tietojärjestelmää käyttävän kirjanpitoyksikön tulee käyttää kirjanpidossaan tämän päätöksen mukaisia tilejä.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan välittömästi ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 20.12.2017 antama päätös VK/1135/04.00.00/2017.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän päätökseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin Talous ja henkilöstö -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta
ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Liite: Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto
Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito

Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta on Valtiokonttorin 20.12.2017 antaman päätöksen VK/1135/04.00.00/2017 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut mukainen. Lisäksi Valtiokonttori on tänään päättänyt, että tilikarttaan


lisätään tililajit

924 Maahantuonnin arvonlisäverotuotot

933 Maahantuonnin arvonlisäverokulut


lisätään lisäjaottelut

19310931 Valuuttatili Nordea HUF (T)

19310932 Valuuttatili Nordea PLN (T)

19310941 Valuuttatilit Pohjola HUF (T)

19310942 Valuuttatilit Pohjola PLN (T)

19980941 Rahaliikkeen selvittelytili (T) HUF

19980942 Rahaliikkeen selvittelytili (T) PLN

26200941 Epäselvät erät (T), Pohjola HUF

26200942 Epäselvät erät (T), Pohjola PLN

92400000 Arvonlisäverotuotot maahantuonnista 10 %

92410000 Arvonlisäverotuotot maahantuonnista 14 %

92420000 Arvonlisäverotuotot maahantuonnista 24 %

93300001 Arvonlisäverokulut maahantuonnista

25800503 Ennakonpidätykset / muut kuin palkat ja palkkiot (T)