Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut ja tilikartta

Tämä on vanha versio
DiaarinumeroVK/1341/04.00.00/2018
AsiakirjatyyppiPäätös, Tilikartta
Antopäivämäärä08.11.2018
KategoriatKirjanpito
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot

Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä käytettävistä liikekirjanpidon tilien lisäjaotteluista. Lisäjaottelu perustuu Valtiokonttorin 14.8.2018 antamaan Kirjanpidon tilit -määräykseen VK/944/04.00.00/2018. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla.

Kieku-tietojärjestelmää käyttävän kirjanpitoyksikön tulee käyttää kirjanpidossaan tämän päätöksen mukaisia tilejä.

Voimaantulo

Päätös tulee voimaan välittömästi ja sillä kumotaan Valtiokonttorin 1.11.2018 antama päätös VK/1318/04.00.00/2018.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän päätökseen liittyvistä asioista saa Valtiokonttorin T3 – Talous, tieto ja työelämä -toimialalta puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta ho.laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Liite: Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto
Palkeet / kirjanpidon tilitietojen ylläpito

Muutokset 8-merkkiseen liikekirjanpidon tilikarttaan

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut julkaistaan Valtiokonttorin kotisivuilla. 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta on Valtiokonttorin 1.11.2018 antaman päätöksen VK/1318/04.00.00/2018 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut mukainen. Lisäksi Valtiokonttori on tänään päättänyt, että


tilikartasta poistetaan lisäjaottelut

19310951 Valuuttatilit (T), AUD, Danske Bank

19310952 Valuuttatilit (T), CZK, Danske Bank

19310953 Valuuttatilit (T), HUF, Danske Bank

19310954 Valuuttatilit (T), PLN, Danske Bank

Nämä liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut perustettiin Valtiokonttorin 1.11.2018 antamalla päätöksellä VK/1318/04.00.00/2018. Näiden lisäjaotteluiden tilinumerot ovat olleet käytössä Kieku-tietojärjestelmässä aiemmin, eikä niitä voida käyttää uusien lisäjaotteluiden tilinumeroina. Vastaavat lisäjaottelut perustetaan uusilla tilinumeroilla.


tilikarttaan lisätään lisäjaottelut

19310959 Valuuttatilit (T), AUD, Danske Bank

19310960 Valuuttatilit (T), CZK, Danske Bank

19310961 Valuuttatilit (T), HUF, Danske Bank

19310962 Valuuttatilit (T), PLN, Danske Bank

Tällä päätöksellä poistettavat lisäjaottelut perustetaan uusilla tilinumeroilla.