Hyppää sisältöön
Surffaaja kovassa aallokossa

Pilvimatka käy riskiaallokon ja tietosuojakylvyn kautta 

Tullin toiminnassa on hieman yksinkertaistaen kaksi painopistettä: tullaus ja valvonta. Näillä eri liiketoiminta-alueilla tarpeet ict-palveluille ja työvälineille ovat hyvin erityyppisiä, samoin kuin ovat myös riskit, joita erilaisista ratkaisuista seuraa. Tullissa erilaisiin tarpeisiin joudutaan vastaamaan erilaisilla ratkaisuilla, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että työvälineet eivät ole kaikilla samat. Samalla täytyy huolehtia yhteistyöstä ja yhdenvertaisuudesta.

Uusien teknologioiden kuten pilvipalveluiden ja tekoälyn myötä organisaatioille tulee ratkottavaksi uudenlaisia kysymyksiä ja arvioitavaksi uudenlaisia riskejä. Tullissa näiden hyödyntämiseen liittyy monia sellaisia näkökulmia, joita muissa organisaatioissa ei välttämättä tarvitse pohtia. Esimerkiksi GDPR-vaatimusten lisäksi on huomioitava turvallisuusluokitellun tiedon käsittelyn rajoitukset, rikosasioiden tietosuojalaista tulevat reunaehdot sekä turvallisuuskriittiselle toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Päätökset pilvipalveluiden hyödyntämisestä vaativatkin paljon keskustelua ja yhteisen ymmärryksen rakentamista organisaation eri osapuolten kesken. Myös palveluiden käyttöön liittyvät riskit jakautuvat moneen suuntaan, ja aina ei olekaan helppoa tunnistaa, kuka toimii päätöksen tekijänä missäkin asiassa.

Valtionhallinnon strateginen pilviyhteistyöryhmä on antoisa foorumi pilvimatkalaisille.

Meiltä tietohallinnossa pilvimatka on välillä vaatinut suunniteltujen kehittämisprojektien laittamista jäihin, pysähtymistä ja paneutumista riskiarviointeihin ja tietosuojakysymyksiin – myös suunnitelmien muutoksia. Osaaminen on karttunut vauhdilla, mikä luo hyvää pohjaa tulevaan. Etenkin tietosuojaosaaminen on tänä päivänä keskeinen pala toimintakykyisessä pilvitiimissä.

Omalla polullani pilvipalveluiden mahdollisuuksien ja turvallisuusviranomaisen reunaehtojen välillä tasapainoillessa valtionhallinnon strateginen pilviyhteistyöryhmä on ollut antoisa foorumi. Jäädessäni ryhmästä sivuun haluankin kiittää yhteistyötä luotsanneita Miraa, Eskoa ja Elmeriä sekä kaikkia kollegoita naapurivirastoista hyvistä keskusteluista ja vertaistuesta.

Tullissa jatkamme pilvitaivalta askel kerrallaan eväät repussa, kartta kädessä ja avoimin mielin tulevaan tähystäen. 

Kirjoittaja:

Tuulia Toimela
Kehityspäällikkö, ryhmänvetäjä
Tulli, Tietohallinto

* * *

”Yhdessä kohti pilviä” -blogisarja avaa erilaisia näkökulmia valtionhallinnon pilvipalveluiden kehittämiseen. Kirjoittajina toimivat Pilvipalveluiden yhteistyöryhmissä mukana olevat asiantuntijat.

Kuva
Jonathan Reichel, Pixabay