Hakutulokset

Tietosuojaseloste: Matkavahingot

Laadittu 3.10.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Valtiokonttori Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL 14, 00054 Valtiokonttori Muut yhteystiedot: puh. 0295 50 2000, kirjaamo@valtiokonttori.fi 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi: Kansalaispalvelut / Päivi Kaukinen Osoite: Kansalaispalvelut, PL 14, 00054 Valtiokonttori Muut yhteystiedot: kirjaamo@valtiokonttori.fi 3. Tietosuojavastaava tietosuojavastaava@valtiokonttori.fi 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Käsittely perustuu lakiin valtion virkamatkoilla sattuneiden..

Terveydenhuollon kustannusten korvaus

Kun ulkomaanmatkan tai ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta, virkamiehellä on oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneista kohtuullisista terveydenhuollon kustannuksista. Vastaava oikeus on perheenjäsenellä silloin, kun hänen oleskelunsa kohdemaassa on tarkoitus kestää vähintään kuusi kuukautta. Terveydenhuollon kustannuksina korvataan: Lääkärin antama tai määräämä sairauteen tai sairauden epäilyyn liittyvä hoito Lääkärin antama tai määräämä hoito voidaan..

Yhteensä 4 hakutulosta.