Hakutulokset

Mitkä valtuudet tarvitaan Suomi.fi-tunnistautumiseen?

Raportoijan, kommentoijan ja hyväksyjän valtuudet. Kuntatalouden tietojen hyväksyminen, kuntatalouden tietojen kommentointi ja kuntatalouden tietojen raportointi. Suomi.fi: Valtuusasiat -sivusto ja hakusanaksi ”kunta”, niin pitäisi löytyä.

Mikä on hyvinvointialueiden sektoriluokka?

Hyvinvointialueiden väliaikaishallintojen ja hyvinvointialueiden sektoriluokka on 31.12.2022 saakka S.13139 Muut paikallishallinnon yksiköt. Tilastokeskuksen hyvinvointialueita koskeva sektoriluokituspäätös, jota sovelletaan 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen siirryttyä hyvinvointialueille, julkaistaan myöhemmin Tilastokeskuksen sivuilla. Sektoritiedot löytyvät yritystiedonkeruiden luokituspalvelusta ja API-rajapinnasta. Lisätietoa sektoriluokittelusta ja sektoritiedon raportoinnista löytyy AURA-käsikirjasta. Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu > AURA-käsikirja >

AURA tutuksi: Palveluluokittaisen tiedon testaus ja ajankohtaiset asiat

Liity linjoille Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön AURA-tutuksi-webinaariin tiistaina 14. joulukuuta klo 10–11.30. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (KKTPP) kokonaisuus raportoidaan ensi kertaa keväällä 2022. Tässä webinaarissa kerrotaan KKTPP:n testauksesta ja kuntatalouden tietopalvelun raporttien näkymistä. Käymme läpi myös tulevia muutoksia taksonomiassa sekä Suomi.fi -tunnistautumisen tilannetta. Tilaisuus järjestetään Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Voit lähettää ennakkokysymyksiä KKTPP-kokonaisuudesta, testauksesta tai..
AURA tutuksi: Palveluluokittaisen tiedon testaus ja ajankohtaiset asiat

AURA tutuksi: Tilinpäätösarviot ja suoritusperusteisuuden ilmoittaminen neljännesvuosi- ja tilinpäätösarvioraportoinneissa

Liity linjoille Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön AURA-tutuksi-webinaariin 5. lokakuuta klo 10–11. Suoriteperusteiseen neljännesvuosiraportointiin ja kommenttikentän laajennusta koskeva ohjeistus on julkaistu AURA-käsikirjan liitteenä 9. Tässä webinaarissa käymme läpi laajennetun kommenttikentän käyttöä ja suoriteperusteisuuden periaatteita läpi. Toisena aiheena käymme läpi uutta raportoitavaa Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvio raportointikokonaisuutta. Tilaisuus järjestetään Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Voit lähettää meille tilinpäätösarviota ja..
AURA tutuksi: Tilinpäätösarviot ja suoritusperusteisuuden ilmoittaminen neljännesvuosi- ja tilinpäätösarvioraportoinneissa

AURA tutuksi: Palveluluokittaisen tiedon raportointi

Liity linjoille Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön AURA-tutuksi-webinaariin 12. lokakuuta klo 10–11. Palveluluokittainen tiedon raportointi on ajankohtaista keväällä 2022. Tässä webinaarissa esitellään palveluluokkiin tulevia muutoksia THL:n ja Kuntaliiton asiantuntijoiden johdolla. Webinaarissa käydään läpi myös valmistautumista sote-uudistukseen sekä rajapinnan palveluluokkia, kuten hyte-toimintaa, työllisyyspalveluita ja maahanmuuttajapalveluita. Tilaisuus järjestetään Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Voit lähettää meille palveluluokittaisen tiedon raportointia koskevia..
AURA tutuksi: Palveluluokittaisen tiedon raportointi

AURA tutuksi: Taloustietojen raportoinnin perusteet

Taloustietojen raportoiminen on siirtynyt Valtiokonttorille ja se tuo muutoksia niin sisältöön kuin toimitustapaan. Tässä webinaarissa lähdemme perusasioista, ja näytämme tietojen toimittamisen, aikataulut, raportointikokonaisuudet sekä tietosisällön perusteita. Webinaari sopii hyvin aloittelevalle raportoijalle, mutta varmasti myös vinkkejä tulee niille, joille asia on jo tuttua. Tervetuloa mukaan webinaariin tiistaina 7. syyskuuta klo 10–11. Tapahtuma järjestetään Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön..
AURA tutuksi: Taloustietojen raportoinnin perusteet

AURA-käsikirjan päivitetty versio julkaistu

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjasta, AURAsta on julkaistu 13.4.2021 uusi versio. AURA-käsikirjaan tehdyt muutokset koskevat kalustotilin määrittelyä (käsikirjan luku 3.2.4.3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat), asiakaspalveluiden ostoja koskevia sisäisiä eriä (käsikirjan luvut 7.8.2 Tilinpäätöstiedot käyttötaloudesta sektoreittain palveluluokkakohtaisesti, tuloslaskelman tilit ja 5.6.6 Tukipalvelut viranomaisraportoinnissa) sekä investointien hyödyketyypin ja palautuskelpoisen alv:n lisäämistä käsikirjan liitteenä olevaan sanastoon. Tutustu..
AURA-käsikirjan päivitetty versio julkaistu

AURA tutuksi: Automatisoidun talousraportoinnin lait ja asetukset

Mietitkö minkälaisiin lakeihin ja asetuksiin kuntien ja kuntayhtymien automatisoitu talousraportointi perustuu? Kiinnostaako sinua kuulla, kuinka automatisoitua talousraportointia on tähän mennessä kehitetty ja minkälaisia tulevaisuuden näkymiä raportoinnilla on? Liity linjoille Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön AURA-tutuksi-webinaariin tiistaina 20. huhtikuuta klo 10–11, jolloin valtiovarainministeriön asiantuntijan avaavat raportoinnin lakipohjaa ja kehittämistyötä. Tilaisuus järjestetään Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Voit lähettää meille..
AURA tutuksi: Automatisoidun talousraportoinnin lait ja asetukset

AURA tutuksi: Neljännesvuosiraportointi

Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat neljännesvuositietonsa Kuntatalouden tietopalveluun ensimmäisen kerran huhtikuussa 2021. Haluamme nostaa tärkeimpiä asioita, mitä tiedontuottajien tulee muistaa neljännesvuosiraportoinnin alkaessa. Webinaarissa käymme läpi neljännesvuosiraportoinnin (KKNR) sisältöä AURA-käsikirjan ohjeistusten kautta sekä Kuntatalouden tietopalvelun toiminnallisuuksia. Tilaisuus järjestetään Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyönä. Voit lähettää meille KKNR-raportointia koskevia ennakkokysymyksiä osoitteeseen kuntadata@valtiokonttori.fi 25.3. mennessä. Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö toteuttavat vuoden..
AURA tutuksi: Neljännesvuosiraportointi

Kuntatalouden tietopalveluprojekti päättyi

Projektille asetettiin neljä vuotta sitten tavoitteeksi, että automatisoidun talousraportoinnin avulla tarjotaan välineet laadukkaalle ja ajantasaiselle tiedolla johtamiselle ja tiedon hyödyntämiseen kuntakentän päätöksenteossa. Lisäksi edellytettiin, että tietopalveluun raportoitaessa käytetään yhteisesti määriteltyjä tietosisältöjä ja että raportointi tapahtuisi automatisoidusti. Kuntien raportoimat tiedot tulisi olla saatavilla avoimesti, ajantasaisina ja vertailukelpoisina. Kuntatalouden tietopalvelu on nyt tuotannossa. Valtiokonttorin tehtäväksi on määritelty..
Kuntatalouden tietopalveluprojekti päättyi

Erään projektin tarina

Olimme astumassa vieraalle maalle. Valtiokonttorilla oli kokemusta, tietoa ja taitoa valtion talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietojen raportoinnista (ent. Valtion raportointipalvelu Netra), mutta nyt ilmassa leijui ajatus..
Erään projektin tarina

Kuntatalouden tiedote 3/2021 on julkaistu

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösennuste -raportointikokonaisuus KTPE on avattu testattavaksi. Neljännesvuosiraportointi (KKNR) lähestyy ja Valtiokonttorin verkkosivuilla on julkaistu uusia ohjevideoita. Myös AURA-käsikirjaa on päivitetty. Kuntatalouden tiedotteella käsitellään Kuntatalouden tietopalveluprojektin kuulumisia, testaamiseen ja tuotantokäyttöönottoon liittyviä asioita sekä muita automatisoituun talousraportointiin liittyviä kokonaisuuksia. Tiedote on suunnattu erityisesti kuntien/kuntayhtymien raportoinnin yhteyshenkilöille, tietopalvelun testikäyttäjille, kuntien palvelukeskuksille, tilitoimistoille ja IT-toimittajille. Kuntatalouden..
Kuntatalouden tiedote 3/2021 on julkaistu

AURA-käsikirjan päivitetty versio julkaistu

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjasta, AURAsta, on julkaistu päivitetty versio 9.2.2021. Suurimmat päivitettyyn AURA-käsikirjaan tehdyt muutokset koskevat lukua 3.2.4.2 Palvelujen ostot. Palveluseteliä koskevaan tekstiin on tehty seuraava lisäys: ”Jos omaishoidon tuen maksamiseen käytetään palveluseteli-sopimusta, se kirjataan kohtaan omaishoidon tuki, hoitopalkkiot.” Tutustu päivitettyyn käsikirjaan >
AURA-käsikirjan päivitetty versio julkaistu

Päivitetty versio AURA-käsikirjasta on julkaistu

Kuntien ja kuntayhtymien automatisoidun talousraportoinnin käsikirjasta, AURAsta, on julkaistu päivitetty versio 25.1.2021. Suurimmat päivitettyyn AURA-käsikirjaan tehdyt muutokset koskevat lukua 4 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus, johon on tehty eritoten runsaasti kysymyksiä herättänyttä erittelemättömien palveluluokkien käyttöä koskevia tarkennuksia. Yksityiskohtaisen luettelon AURA-käsikirjan viimeisimmistä muutoksista löydät käsikirjan alussa olevan versiohistorian kohdasta Versio 1.4, julkaistu 25.1.2021. Tutustu päivitettyyn käsikirjaan >
Päivitetty versio AURA-käsikirjasta on julkaistu

Kuntatalouden tietopalvelussa käyttökatko 9.11. klo 10 asti

Kuntatalouden tietopalvelun testipalvelu eikä tuotanto ole toistaiseksi käytettävissä. Palveluun pääsee silti kirjautumaan ja jo lähetettyä materiaaleja voi hyväksyä. Uutta materiaalia ei kuitenkaan voi lähettää käyttökatkon aikana. Palvelu on käytössä jälleen maanantaina 9.11.2020 klo 10.00. Lisätietoja: kuntadata@valtiokonttori.fi
Kuntatalouden tietopalvelussa käyttökatko 9.11. klo 10 asti

Eeva Penttilä

Eeva Penttilä on palveluiden kehittämisen ja viestinnän asiantuntija. Työssään hän vastaa Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialan viestinnän koordinoinnista sekä Tietokiri-hankkeen ja kuntien automatisoituun talousraportointiin tähtäävästä viestinnästä. Tietokiri on tiedolla johtamisen asialla. Hankkeen tavoitteena on levittää tietoon perustuvaa johtamisen kulttuuria julkishallintoon. Eevan tehtävänä on tuoteomistajan roolissa varmistaa, että valtion yhteisten palveluntuottajien hallussa olevat valtion organisaatioita..
Eeva Penttilä

Excel-lomakkeen (syöttötaulukko) käyttäminen tietojen toimittamisessa Kuntatalouden tietopalveluun

Yleistä Excel-tiedonsyöttösovelluksen (lomakkeen) avulla voidaan tuottaa raportointikokonaisuuskohtainen tiedosto raportoitavaksi. Tuotettu tiedosto on XBRL-muotoinen. Tiedosto raportoidaan Kuntatalouden tietopalveluun Aineiston lataus -toiminnon avulla. Valtiokonttori lisää Excel-tiedonsyöttölomakkeita Internet-sivuille sitä mukaan, kun ne avautuvat testattaviksi ja raportoitaviksi. Ennen tuotantotoimituksiin siirtymistä tiedon muodostamista ja toimittamista on testattava. Tämä käyttöohje kuvaa, kuinka kuntien ja kuntayhtymien eri raportointikokonaisuuksien toimitus Excel-lomakkeella tapahtuu. Lomakemuotoinen..

Valtiokonttori mukana Kuntamarkkinoilla 9.-10.9.2020 – tervetuloa kuulemaan tietoiskumme!

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Muutokseen valmistautuminen on kunnissa jo täydessä vauhdissa. Automatisoitu talousraportointi on esillä tänä vuonna vain verkossa järjestettävillä Kuntamarkkinoilla 9.-10.9.2020. Järjestämme yhteistyössä Kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa Kuntamarkkinoilla kaksi tietoiskua: ke 9.9. klo 15.30–15.50: Kuntien automatisoitu talousraportointi. Tietoiskussa kerrotaan mm. tiedon tuottamisesta,..
Valtiokonttori mukana Kuntamarkkinoilla 9.-10.9.2020 – tervetuloa kuulemaan tietoiskumme!

Kuntatalouden tietopalvelun tuotantopalvelu ei käytettävissä toistaiseksi

Kuntatalouden tietopalvelun tuotantopalvelu (https://kuntatalous.kuntadata.fi/) ei ole käytettävissä toistaiseksi. Seuraava tuotantoon tehtävä kuntien raportointi ajoittuu joulukuulle 2020, mitä ennen tuotanto avataan taas käyttöön. Aiemmin raportoidut kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelmatiedot ovat tarkasteltavissa Tutkihallintoa.fi -palvelussa. Testipalvelu toimii normaalisti osoitteessa https://kuntatalous-usertest.kuntadata.fi/ Lisätietoja: kuntadata@valtiokonttori.fi
Kuntatalouden tietopalvelun tuotantopalvelu ei käytettävissä toistaiseksi

Etsitkö tietoa kuntatalouden palveluista? Eikö hakemaasi sivua löytynyt?

Olemme uudistaneet kuntatalouden palvelusivujen rakennetta ja päivittäneet sivujen sisältöjä. Kuntatalouden palvelut löytyvät nyt Valtiokonttorin verkkosivuilta omana kokonaisuutena. Uudistuksen yhteydessä vanha sivurakenne arkistoitiin, minkä seurauksena mahdolliset vanhat kirjanmerkit ja tallessa olleet suorat linkit saattavat viedä virhesivulle. Jos siis saat ilmoituksen, ettei hakemaasi sivua löydy, siirry osoitteeseen valtiokonttori.fi/kuntadata, ja löydät kuntatalouden palvelumme. Kuntatalouden palvelusivuille pääset myös etusivun..
Etsitkö tietoa kuntatalouden palveluista? Eikö hakemaasi sivua löytynyt?