Hyppää sisältöön

Valtion taloushallinto-osaaminen vahvistuu uudella koulutuskokonaisuudella

Valtiokonttori toteuttaa yhteistyössä valtiovarainministeriön ja HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuuden vuosina 2024 ja 2025. Kokonaisuus sisältää koulutuksia live-, etä- ja hybriditoteutuksina sekä verkkokoulutuksia eOppivassa.

Koulutusten tavoitteena on niin valtion taloushallinnon henkilöstön kuin muidenkin talousasioiden kanssa tekemisissä olevien virkamiesten osaamistason nostaminen ja uusien valtion taloushallinnon tehtäviin tulevien henkilöiden perehdyttäminen valtion taloushallinnon erityispiirteisiin. Koulutuskokonaisuus tukee osaltaan valtion taloushallinnon jatkuvuutta.

Valtion taloushallinnon kehittämissuunnitelmassa esitetyn arvion mukaan valtion taloushallinnon henkilöstöstä jää eläkkeelle tai siirtyy muille sektoreille noin 600 henkilöä vuoteen 2030 mennessä. Valtion taloushallinnon vahva osaaminen on edellytys sille, että jatkossakin voidaan turvata valtion kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeat ja riittävät tiedot sekä valtion taloushallinnon prosessien asiantunteva kehittäminen.

Koulutus virastoille maksutonta vuosina 2024–2025

Valtiovarainministeriö rahoittaa koulutuskokonaisuutta kahden vuoden ajan, ja koulutukset ovat maksuttomia valtion virastoille. Verkkokoulutukset ovat käytettävissä myös tämän jälkeen maksutta. Tavoitteena on saada virastojen taloushallinnossa työskentelevät kouluttautumaan mahdollisimman laajasti. Valtiokonttori koordinoi koulutuskokonaisuutta.

– Suunnittelemme ja toteutamme verkkokoulutuksia sekä live- ja hybridikoulutuksia. Yksittäiset koulutukset muodostavat eheän koulutuskokonaisuuden. Rakenteellisesti ja visuaalisesti erinomaiset oppimista helpottavat verkkokoulutukset on toteutettu yhteistyössä HAUSin kanssa. Lisäksi HAUS auttaa meitä organisoimaan live-/hybridikoulutuksia, apulaisjohtaja Tanja Wistbacka Valtiokonttorista kertoo.

Koulutuskokonaisuuden runko ja sisällöt on suunniteltu yhteistyössä eri konsernitoimijoiden ja virastojen taloushallinnon asiantuntijoiden kesken. Myös kaikilla virastoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa sisältöön Valtiokonttorin Toimiva taloushallinto -työpajassa ja kommentointikierroksella.

Monipuolinen ja kattava sisältö

Koulutuskokonaisuus on jaettu yleistason ja perustason koulutuksiin. Yleistason koulutusten kohderyhmänä on taloushallinnon ammattilaisten lisäksi myös muut virkamiehet, kuten budjettivastuulliset esihenkilöt. Yleistason koulutuksiin kuuluvat sisäinen valvonnan ja menojen käsittelyn koulutukset on suunnattu kaikille virkamiehille. Perustason koulutukset on tarkoitettu lähtökohtaisesti taloushallinnon ammattilaisille ja niiden perustana ovat valtion taloushallinnon prosessit. Harkinnan ja tarpeen mukaan niihin voi osallistua myös esimerkiksi substanssin edustajia.

Monet koulutusteemat pohjautuvat HAUSissa jo pitkään toteutettuihin koulutuksiin. Koulutuspäällikkö Katja Valtonen HAUSista kertoo, että uudella rahoitusmallilla taloushallinto-osaamista saadaan levitettyä aiempaa laajemmalle joukolle. Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuuden myötä valtion digitaalinen oppimisympäristö eOppiva myös täydentyy taloushallinnon verkkokoulutuksilla.

Tutustu koulutuskokonaisuuteen ja kirjaudu Valtiokonttorin verkkosivuilta taloushallinnon koulutuskokonaisuussivustolle.

Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuus >

Lue myös taustaksi valtion taloushallinnon kehittämisestä.

Uutinen: Valtion taloushallinnon kehittämissuunnitelmassa painottuvat ennakointi ja tuottavuus >

Lisätietoja:

Valtion taloushallinnon koulutuskokonaisuus:
taloushallintoasiantuntija Sini Pesonen, puh. 0295 502 030, sini.pesonen(at)valtiokonttori.fi

Valtion taloushallinnon kehittämissuunnitelma:
johtaja Helena Lappalainen, Palkeet, puh. 029 556 2015, helena.lappalainen(at)palkeet.fi
toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori, puh. 0295 502 444, lasse.skog(at)valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset