Hyppää sisältöön

Suurin osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteistä etenee

Suomi toimitti Euroopan komissiolle väliraportin elpymis- ja palautumissuunnitelmansa etenemisestä. Tavoitteista 47 oli valmistunut tai eteni suunnitelman mukaisesti. Viidelle tavoitteelle annettiin uusi valmistumispäivämäärä.

EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) maksetaan Suomelle vuosittain sen mukaan, miten kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma etenee.

Suomi toimitti huhtikuussa 2022 Euroopan komissiolle raportin, jossa kuvattiin yhteensä 52 toimenpiteen edistymistä. Raportointivuorossa olivat välille 1.12.2021-31.3.2023 aikataulutetut menneet ja tulevat tavoitteet. Menneet tavoitteet olivat viimeisen puolen vuoden ajalle valmistuneiksi määritettyjä ja tulevat seuraavan vuoden aikana valmistuvia.

Esimerkkejä valmistuneista tavoitteista

Liikenne- ja viestintäministeriö:
Laajakaistatukilainsäädäntöön tarvittavat muutokset voimaan 3.2.2022 (lvm.fi)

Ympäristöministeriö:
Rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtaminen fossiilisesta öljystä vähähiilisiin lämmitysmuotoihin. Voimaan tulee valtioneuvoston asetus tai valtion talousarviota koskeva päätös, jossa määritellään muita kuin pientaloja koskevan tukijärjestelmän yksityiskohdat. Valtion talousarvio 2022 (finlex 1208/2021) julkaistiin 23.12.2021. Valtioneuvoston asetus (finlex 803/2021) julkaistiin 31.8.2021.

Suomen Akatemia:
Vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat (RRF-erityisrahoitus 2022) -hakuilmoitus (aka.fi) Haussa rahoitetaan tutkimusta, joka edistää hiilineutraalisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja sekä niihin liittyviä digitaalisia teknologioita. Haku päättyi 27.4.2022.

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Investoinnit uusiin energiateknologioihin, ensimmäisen uuteen energiateknologiaan tehtäviä investointeja koskevan hakumenettelyn julkaiseminen Haku päättyi 4.3.2022.

Seuraava raportointi syksyllä 2022

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteiden tavoitteet raportoidaan Euroopan komissiolle seuraavan kerran syksyllä 2022. Suomen suunnitelma sisältää yhteensä 57 toimenpidettä, jotka jakautuvat edelleen 140 välitavoitteeseen ja tavoitteeseen.

Kaikki EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) rahoitusta saavat jäsenvaltiot raportoivat kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmiensa toimenpiteiden tavoitteiden tilanteesta EU:lle kaksi kertaa vuodessa. Raportointi tapahtuu huhti- ja lokakuussa. Raportointi jatkuu koko suunnitelman toteuttamisen ajan.

Raportoinneissa valmistuneista tavoitteista ilmoitetaan niiden valmistumispäivämäärä ja kuvataan, miten tavoite on saavutettu. Tulevista tavoitteista ilmoitetaan arvio niiden valmistumiselle ja tietoa edistymisestä raportointihetkellä. Tulevien tavoitteiden raportoinnilla tavoitellaan näkymää siihen, miten elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano etenee tulevaisuudessa.

Toimenpiteiden tavoitteiden edistymisen lisäksi raportoidaan elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteisiin kohdistuva tai odotettavissa oleva muu EU-rahoitus.

Suomessa raportti EU:lle tehdään Valtiokonttorin, valtiovarainministeriön, ministeriöiden ja tukiviranomaisten yhteistyönä. Raportointi tehdään EU komission Fenix-tietojärjestelmään. Suomen EU komissiolle nyt toimittama raportti oli järjestyksessään toinen.

Lisätiedot

Vesa Hagström, hankejohtaja, Valtiokonttori
puh. 0295 50 2226, vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

Tutustu myös

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelu (Valtiokonttori)

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset