Hyppää sisältöön

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon hallinnointi ja valvonta Valtiokonttorin tehtäväksi

Valtiovarainministeriö on määrännyt Valtiokonttorin uudeksi tehtäväksi Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman eli RRP:n (Recovery and Resilience Plan) toimeenpanon hallinnoinnin ja valvonnan valmistelun. Valtiokonttori vastaa EU:n rahoitusta kanavoivien ministeriöiden ja virastojen käyttöön tulevasta tietojärjestelmäkokonaisuudesta, ohjaa ja valvoo ministeriöitä ja virastoja sekä raportoi valtiovarainministeriölle.

Tehtävät ja toimivaltuudet määritellään elpymis- ja palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa koskevassa laissa, jonka valmistelu on käynnissä valtiovarainministeriössä. Valtiokonttorista tehtävästä vastaa Valtionavustuspalvelut-yksikkö ja sen hankejohtajana on aloittanut Vesa Hagström.

Suunnitelman seurantaan yhteinen tietojärjestelmä

Tietojärjestelmäkokonaisuuden avulla seurataan EU:n asetuksen mukaisesti elpymis- ja palautumisrahoituksen käyttöä ja tuensaajia. Valtiokonttori valmistelee järjestelmää valtiovarainministeriön teettämän esiselvityksen perusteella. Työssä hyödynnetään jo olemassa olevia digitaalisia prosesseja ja alustoja. Tarkoitus on, että tietojärjestelmäkokonaisuuden avulla voidaan tämän vuoden alussa raportoida hankkeiden eli suunnitelman eri osa-alueisiin liittyvien toimenpiteiden investointi- ja reformityyppisten kokonaisuuksien etenemisestä. Seuranta sisältää laajasti myös muita tietosisältöjä.

Valtiokonttori avustaa ministeriöitä ja virastoja yhteisen järjestelmäkokonaisuuden käytössä ja ohjeistaa niitä raportoinnissa ja seurannassa sekä muissa valvontaan, eturistiriitojen välttämiseen, petosten ja lahjonnan torjuntaan sekä päällekkäisen rahoituksen estämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Valtiokonttorilla rooli valvonnassa ja raportoinnissa

Valtiokonttorin tehtävä on myös raportoida valtiovarainministeriölle RRP:n tavoitteiden ja periaatteiden toteutumista. Valtiokonttori voi tehdä valvontakäyntejä tukia myöntäviin viranomaisiin ja hankkeisiin sekä tarvittaessa määrätä ministeriöt selvittämään mahdollisia epäselvyyksiä ja tekemään korjauksia. Valtiokonttori ilmoittaa havaitsemistaan varojen väärinkäytöstä valtiovarainministeriölle sekä tarvittaessa toimittaa tietoja ja selvityksiä komission ja muiden EU:n valvontaelinten tietopyyntöihin.

Ministeriöt mukana yhteistyössä

Valtiokonttori tekee yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa, keskeisintä on ministeriöiden kanssa tehtävä yhteistyö. Kun kansallinen laki on tullut voimaan, Valtiokonttori käynnistää ministeriöiden nimeämistä henkilöistä koostuvan teknisen sihteeristön toiminnan. Teknisen sihteeristön tehtävänä on varmistaa ministeriöiden ja Valtiokonttorin välinen säännöllinen yhteistyö ja tukea valtiovarainministeriötä elpymis- ja palautumissuunnitelman koordinoinnissa.

Valtiovarainministeriö: Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma >

Lisätietoja:

hankejohtaja Vesa Hagström, puh. 0295 50 2226, vesa.hagstrom@valtiokonttori.fi

yksikönjohtaja Mari Näätsaari, puh. 0295 50 2259, mari.naatsaari@valtiokonttori.fi

finanssineuvos Laura Vartia (valtiovarainministeriö), puh. 0295 53 0228, laura.vartia@gov.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset