Hyppää sisältöön

Suomeen perustetaan valtionavustustoiminnan tietovaranto ja verkkopalvelut

Valtionavustustoimintaa ja siihen liittyviä palveluja kehitetään ja digitalisoidaan. Tavoitteena on, että valtionapuviranomaiset ottavat uudet digitaaliset palvelut käyttöön lähivuosien aikana. Hallituksen esityksen mukaan Valtiokonttori vastaisi valtionavustuspalveluiden tuottamisesta.

Valtiokonttori vastaisi valtionavustustoiminnan tietovarannosta ja siihen liittyvien palveluiden hallinnoinnista ja ylläpidosta. Valtiokonttorin vastuulla olisi lisäksi tiedonhallinta-, analysointi- ja raportointitehtäviä.

Tietovaranto ja siihen liittyvät palvelut sisältäisivät valtionapuviranomaisille yhteisen sähköisen hallintajärjestelmän (Hallinnoiavustuksia.fi), valtionavustushakujen julkaisemisen ja asioinnin palvelun (Haeavustuksia.fi) sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelun (Tutkiavustuksia.fi).

Valtionavustustoiminnan tietovarantoon koottaisiin valtionavustuksia koskevia tietoja kaikilta hallinnonaloilta valtionavustustoimintaa koskevan tiedon avaamiseksi ja hyödyntämiseksi, vaikuttavuuden arvioimiseksi sekä valtionavustusten käytön valvonnan tehostamiseksi. Esimerkiksi Tutkiavustuksia.fi –palvelu olisi kaikille avoin palvelu, josta kuka tahansa voisi saada kattavasti valtionavustustoimintaa koskevia tietoja.

Valtionavustustoiminnan kehittämisen arvioidaan lisäävän vaikuttavuutta ja tuovan säästöjä

Valtionapuviranomaiset siirtyvät käyttämään Valtiokonttorin tuottamia digitaalisia palveluja tulevien vuosien aikana. Uudet palvelut tukevat valtionavustustoiminnan yhteistä toimintamallia eli digitaalista valtionavustusprosessia, joka uudistaa valtionapuviranomaisten tapaa suunnitella valtionavustustoimintaa ja arvioida sen vaikutuksia.

Yhteisten digitaalisten palvelujen avulla voidaan säästää tietojärjestelmien uusinvestointi- sekä kehitys- ja ylläpitokustannuksia. Valtiokonttorin tuottamien yhteisten digitaalisten palveluiden vuosikustannusten arvioidaan olevan merkittävästi alemmat kuin valtionapuviranomaisten nykyisten omien järjestelmien kustannukset. Pitkällä aikavälillä voidaan siten päästä myös kustannuksiltaan tehokkaampaan valtionavustusten hallinnointiin.

Hallituksen esityksellä muutetaan valtionavustuslakia ja Valtiokonttorista annettua lakia. Uusien säädösten esitetään tulevan voimaan mahdollisimman pian. Valtionavustustoiminnan vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuus niille valtionapuviranomaisille, jotka eivät ota Hallinnoiavustuksia.fi-palvelun käyttöön, tulisi voimaan pääsääntöisesti lokakuun 2023 alusta lähtien.

Suomessa on noin 90 valtionapuviranomaista, jotka myöntävät muun muassa järjestöille, kunnille, yrityksille ja yksityishenkilöille vuosittain arviolta 4 miljardia euroa harkinnanvaraisina valtionavustuksina.

> Lue lisää valtiovarainministeriön tiedotteesta 2.6.2022

Lisätietoja

Budjettineuvos Jouko Narikka, puh. 0295 530 017, jouko.narikka(at)gov.fi
Hankejohtaja Tuula Lybeck, puh. 0295 530 595, tuula.lybeck(at)gov.fi
Yksikönjohtaja Mari Näätsaari, puh. 0295 50 2259, mari.naatsaari(at)valtiokonttori.fi

Tutustu myös

Valtionavustuspalvelut
Haeavustuksia.fi-palvelu

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset