Hyppää sisältöön

Kuinka paljon ja mille tahoille valtionavustuksia on myönnetty? – Tutkiavustuksia.fi julkaistu

Juuri julkaistussa Tutkiavustuksia.fi-palvelussa voi tarkastella haettuja ja myönnettyjä valtionavustuksia. Kyseessä on palvelun ensimmäinen versio, jossa on mukana uusien verkkopalveluiden pilotointiin osallistuneiden viranomaisten avustushakujen tietoja.

Palvelusta saa tietoa muun muassa siitä, miten avustukset ovat jakautuneet kunnittain, sekä kenelle ja millaisiin käyttötarkoituksiin avustuksia on myönnetty.

Dataa valtionavustuksista on jatkossa tulossa palveluun lisää, sillä kaikkia valtionapuviranomaisia koskee 1.10.2023 alkaen lakisääteinen tietojen toimittamisvelvoite. Käytännössä se tarkoittaa, että valtionapuviranomaiset toimittavat Valtiokonttorille vähimmäistiedot valtionavustushauistaan sekä niihin liittyvistä hakemuksista ja -päätöksistä.

Uusia valtionavustuspalveluita ovat tähän menneessä pilotoineet Palosuojelurahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja ulkoministeriö. Heidän hakujaan on julkaistu Haeavustuksia.fi-palvelussa.

Taustalla valtionavustustoiminnan kehittämishanke

Valtionavustuspalveluja kehitetään valtiovarainministeriön Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa. Tavoitteena on parantaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, lisätä avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, tehdä avustusten hakemisesta ja myöntämisestä selkeämpää sekä käytännöistä yhdenmukaisempia.

Valtiokonttorin lakisääteisenä tehtävänä hankkeessa on uusien valtionavustusten verkkopalveluiden kehittäminen ja ylläpito sekä niiden käyttöönotossa ja käytössä tukeminen. Palvelukokonaisuuteen kuuluu kolme verkkopalvelua: Haeavustuksia.fi, Hallinnoiavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi. Tavoitteena on, että yhteiset verkkopalvelut korvaavat nykyiset palvelut joko osin tai kokonaan.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta. Reilu 90 valtionapuviranomaista myöntää avustuksia vuosittain yhteensä noin 4 miljardia euroa.

Tutustu palveluihin

www.tutkiavustuksia.fi
www.haeavustuksia.fi

Lisätiedot

Mari Näätsaari, toimialajohtaja, Valtionavustuspalvelut
S-posti: mari.naatsaari@valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2259

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset Yhdistykset ja järjestöt Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset