Hyppää sisältöön

Valtionavustustoiminnan uusi tietojärjestelmäkehityksen kumppani on Nordcloud Oy

Valtiokonttori kilpailutti valtionavustustoiminnan tietojärjestelmän jatkokehityksen ja ylläpidon alkuvuodesta 2024. Uusi kumppani Nordcloud Oy ja Valtiokonttori allekirjoittivat sopimuksen 20.5.2024. Sopimuskausi on 1.9.2024 – 31.12.2030.

Nordcloudin edustajat vierailivat Valtiokonttorissa sopimuksen allekirjoituspäivänä 20.5.2024. Kuvassa vasemmalta oikealle Petteri Uljas, Mari Näätsaari, Jan Kritz, Liisa Räsänen, Johanna Hautamäki ja Tomi Poikola.

 

Valtiokonttorin lakisääteisenä tehtävänä on kehittää ja ylläpitää valtionavustusten hakemiseen, hallinnointiin ja julkaisemiseen liittyvää keskitettyä tietojärjestelmää. Asiakkaille työ näkyy kolmen palvelun kautta:

  • Haeavustuksia.fi kokoaa valtionavustusten hakuilmoitukset yhteen palveluun, josta valtionavustuksia voi myös hakea.
  • Hallinnoiavustuksia.fi on palvelu, jota valtionapuviranomaiset käyttävät hakuilmoitusten julkaisemiseen ja hakemusten käsittelyyn.
  • Tutkiavustuksia.fi on verkkopalvelu, jossa kuka tahansa voi tutkia dataa haetuista ja myönnetyistä valtionavustuksista.

Tiedot valtionavustuksista ensimmäistä kertaa samaan tietovarantoon

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tärkeiksi katsottavia hankkeita ja toimintaa. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain noin 4 miljardia euroa. Niitä myöntää noin 90 valtionapuviranomaista.

Tavoitteena on, että uudet yhteiset palvelut korvaavat valtionapuviranomaisten nykyiset verkkopalvelut osin tai kokonaan lähivuosina, sillä erillisistä palveluista aiheutuu kustannuksia. Myös valtionavustusten hakijoiden on helpompi tarkastella ja hakea avustuksia yhdestä palvelusta.

”Tiedot valtionavustuksista tuodaan ensimmäistä kertaa yhteen järjestelmään. Virtaviivaistamme epäyhtenäisiä prosesseja ja karsimme vanhoja järjestelmiä. Tällä tavoittelemme vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Valtionavustustoiminnan kehittämisessä kyse on ennen kaikkea toimintamallin muutoksesta”, kertoo Valtiokonttorin Valtionavustuspalvelut-toimialan johtaja Mari Näätsaari.

Valtionavustuspalveluiden kehittäminen aloitettiin valtiovarainministeriön johtamassa viisivuotisessa Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa, joka päättyi vuoden 2023 lopussa.

Nordcloudin ja Valtiokonttorin edustajat tapasivat 20.5.2024. Tapaamisessa olivat mukana Nordcloudista johtaja Johanna Hautamäki, johtaja Petteri Uljas ja toimitusjohtaja Jan Kritz. Valtiokonttorista mukana olivat pääjohtaja Liisa Räsänen, toimialajohtaja Mari Näätsaari ja tietohallintojohtaja Tomi Poikola.

Lisätiedot

Mari Näätsaari, Valtionavustuspalvelut-toimialan johtaja
S-posti: mari.naatsaari@valtiokonttori.fi
Puh: 0295 50 2259

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset