Hyppää sisältöön

Valtionavustusten hakuilmoitukset nähtävissä yhdessä palvelussa

Valtionavustusten hakuilmoitukset julkaistaan 1.10.2023 alkaen keskitetysti Valtiokonttorin Haeavustuksia.fi-palvelussa. Taustalla on valtionapuviranomaisia koskeva tietojen toimittamisvelvoite, joka tulee nyt voimaan. Valtionavustusten hakijat ja saajat sekä avustusten käyttötarkoitukset julkaistaan rinnakkaisessa Tutkiavustuksia.fi-palvelussa. Molemmat palvelut tähtäävät valtionavustustoiminnan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa. Avustuksia myönnetään vuosittain noin 4 miljardia euroa. Valtionapuviranomaiset myöntävät avustuksia yhdistyksille ja säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille, tiedelaitoksille ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille sekä yrityksille ja yksityishenkilöille.

Lokakuusta 2023 lähtien valtionavustuslaki (688/2001) velvoittaa, että valtionapuviranomaiset toimittavat niin sanotut vähimmäistiedot Valtiokonttorin ylläpitämään julkiseen tietovarantoon. Tietoja ovat muun muassa:

  • Myöntäjän nimi
  • Haun nimi, kuvaus ja avustuslaji
  • Avustuksen mahdollinen saaja
  • Hakuaika
  • Haun tavoitteet
  • Haettavana olevan avustuksen kokonaiseuromäärä
  • Hakijoiden ja saajien yritys- ja yhteisötunnus tai ulkomaisen oikeushenkilön nimi
  • Valtionavustuspäätöksen tekopäivä, myönnetty euromäärä, myönnetyn avustuksen käyttötarkoitus ja käytön alueellinen kohdentuminen
  • Päätös myöntämättä jättämisestä

Valtionavustustoiminnan tietovarantoa ja vähimmäistietojen toimittamista koskevat valtionavustuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2023. Valtiokonttorille säädettiin samassa yhteydessä uusia viranomaistehtäviä. Valtiokonttorin tehtävänä on avustuksiin liittyvien verkkopalveluiden kehittäminen, ylläpito sekä niiden käytössä tukeminen. Kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelua: Haeavustuksia.fi, Hallinnoiavustuksia.fi ja Tutkiavustuksia.fi.

Verkkopalvelut liittyvät valtiovarainministeriön viisivuotiseen Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä tehdä avustusten hakemisesta ja myöntämisestä aiempaa selkeämpää, sujuvampaa ja yhdenmukaisempaa.

Tutustu palveluihin

Haeavustuksia.fi
Tutkiavustuksia.fi

Lisätiedot

Mari Näätsaari, toimialajohtaja, Valtionavustuspalvelut, Valtiokonttori
S-posti: mari.naatsaari(at)valtiokonttori.fi
Puhelin: 0295 50 2259

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset