Hyppää sisältöön

Sotainvalidin ei enää tarvitse maksaa vuokraa palveluasumisessa

1.4. tulee voimaan sotilasvammalain muutos, jonka mukaan palveluasumisessa asuvan sotainvalidin ei tarvitse maksaa vuokraa tai muita asumiskustannuksia. Hyvinvointialue maksaa ne Valtiokonttorin hyvinvointialueille sotainvalidien avopalveluihin jakamalla määrärahalla.

Uudistus ei koske sotilasvammalain piiriin kuuluvia asevelvollisina tai rauhanturvaajina ennen vuotta 1991 vammautuneita. Se ei myöskään koske rintamaveteraaneja, jotka kuuluvat eri lain piiriin.

Sotainvalidit ovat tähänkin asti saaneet pysyvän laitoshoidon ilmaiseksi Valtiokonttorin sopimuslaitoksissa sekä julkisessa laitoshoidossa. Laitoshoitoa tarjoavat laitokset ovat kuitenkin vähentyneet ja lainuudistuksella pyritäänkin takaamaan sotainvalideille mahdollisuus jäädä asumaan omalle kotiseudulleen. Valtiokonttorin sopimuslaitoksissa on kuitenkin edelleen mahdollisuus saada laadukasta ja monipuolista hoitoa, jota Valtiokonttori valvoo erilaisin laadullisin tarkastuksin.

Tähänkin asti ovat sotainvalidien palvelut näissä palveluasumispaikoissa olleet heille ilmaisia, mutta vuokran sotainvalidi on joutunut maksamaan itse. Ilmaisia palveluja ovat mm. hoiva-, ateria-, siivous- ja liikkumista tukevat palvelut. Palveluasumispaikka voi olla ympärivuorokautinen tai yhteisöllinen ja se voi olla sekä yksityisessä palveluasumispaikassa, jonne sotainvalidi on itsenäisesti hakeutunut, tai hyvinvointialueen myöntämässä palveluasumispaikassa.

Jos sotainvalidi on saanut KELAn asumistukea, lakkaa se uudistuksen myötä. Sotainvalidin tai hänen omaisensa on itse ilmoitettava asiasta KELAan.

Lisätietoja:

soveinfo@valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Kunnat ja hyvinvointialueet Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset