Hyppää sisältöön

Miten EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoittamia hankkeita arvioidaan ja raportoidaan?

Uusi eOppiva-koulutus perehdyttää siihen, miten tukiviranomaisten tulee arvioida ja raportoida EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoittamia hankkeita. Koulutuksessa kerrotaan myös, miten tuen käyttöä valvotaan ja tarkastetaan.

Suomi on tehnyt kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman EU:n rahoituksen hyödyntämiseksi. Rahoitus kohdentuu esimerkiksi ilmastoinvestointeihin ja digitalisaation edistämiseen.

RRF-rahoituksen myöntämiseen ja raportointiin liittyy uudentyyppisiä erityisehtoja, joihin koulutuksessa keskitytään. Elpymis- ja palautumistukivälineessä on esimerkiksi vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa (“Do No Significant Harm” eli DNSH-periaate).

Koulutus on suunnattu EU-rahoitusta myöntäville viranomaisille Suomessa, mutta se soveltuu myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Rahoitusta myöntävät viranomaiset saavat koulutuksesta eväitä siihen, millaisia tietoja heidän tulee Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimenpiteistä kerätä ja raportoida.

Koulutuksessa käydään esimerkkitapausten avulla EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen raportointivaatimuksia. Lisäksi koulutuksessa käsitellään elpymis- ja palautumisvälineestä myönnetyn tuen erityispiirteitä sekä valvontaa ja tarkastusta.

Koulutus on tuotettu eOppivan ja Valtiokonttorin yhteistyönä.

Suorita koulutus e-oppivassa 

Tutustu myös

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpano ja seuranta -palvelu (Valtiokonttori)

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset