Hyppää sisältöön

Valtio vastaanottaa vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja

Valtiokonttori on päivittänyt tavoitteitaan valtiolle lähetettävien verkkolaskujen osalta ja tavoitteena on, että vuoden 2022 lopussa kaikki valtiolle saapuvat laskut ovat Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja

Koronapandemian seurauksena siirtymäkausi Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen on ollut alkuperäistä suunnitelmaa pidempi. Vuoden 2022 alusta alkaen valtiolle lähetettyjen laskujen tulee olla Eurooppa-normin mukaisia. Valtiokonttori vastaa kaikkien valtion virastojen verkkolaskujen Eurooppa-normin edistämisestä ja on pyytänyt yrityksiä sekä elinkeinonharjoittajia siirtymään Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen. Tavoitteena on, että vuoden 2022 aikana kaikki valtion toimittajat lähettävät kaikille valtion kirjanpitoyksiköille, virastolle, laitoksille sekä rahastoille vain Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja.

Taloushallinnon automatisaatio etenee

Valtiokonttorin päätös siirtyä vastaanottamaan vain verkkolaskuja on osa pidempää jatkumoa reaaliaikatalouden kehittämiseksi Suomessa, jota edustaa esimerkiksi vuonna 2001 perustetun Verkkolaskufoorumin työ. Verkkolaskufoorumi on yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää verkkolaskutuksen ja eKuitin käyttöönottoa.

Verkkolaskufoorumin käyttäjäryhmässä on edustettuna joukko yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita, enimmäkseen suuria verkkolaskun lähettäjiä ja vastaanottajia. Käyttäjäryhmä haluaa edistää taloushallinnon automatisaatiota, koska se nopeuttaa rahaliikennettä, vähentää inhimillisten virheiden vaikutusta laskutuksessa ja tehostaa organisaatioiden toimintaa. Tätä varten tulee kuitenkin varmistaa, että laskutusohjelmistoissa on valmius Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen lähettämiseen.

Tarkista, onko taloushallinnon ohjelmistollasi kyvykkyys lähettää Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Tieke on kerännyt taloushallinnon ohjelmistoja valmistavilta yrityksiltä tietoja ohjelmistojen kyvykkyydestä lähettää Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Lista näistä ohjelmistoista on julkaistu Tieken sivuilla. Jos tuotatte taloushallinto-ohjelmistoja ja ohjelmistotalonne tiedot puuttuvat luettelosta, pyydämme teitä pikaisesti lähettämään tiedot ohjelmistoversioista sähköpostitse timo.simell@tieke.fi.

Eurooppa-normin mukaiset ohjelmistot

Lisätietoja valtion verkkolaskutuksesta
Kirsi Launomaa
Projektipäällikkö
verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

Lisätietoja Verkkolaskufoorumista
Timo Simell
Digivirittäjä
timo.simell@tieke.fi

Lisätietoa Verkkolaskufoorumista

Hyödyllisiä linkkejä
Laki sähköisestä laskutuksesta (241/2019)
Julkishallinnon soveltamisohje
EN16931 ohjeet Valtiokonttorin verkkosivuilla
Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä rahastot 1.1.2022
Luettelo ohjelmistoista ja niiden kyvykkyydestä käsitellä uusimpia verkkolaskustandardeja

 

◄ Kaikki uutiset