Hyppää sisältöön

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea – tietyille toimialoille tukea ilman lisäperusteluja

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut yli 30 prosenttia. Valtioneuvosto antoi 22.4.2021 asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Jos yritys ei kuulu asetuksen toimialoihin, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia.

Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020. Myös yrityksen oman liikevaihdon laskua verrataan samojen ajanjaksojen perusteella.

Kustannustuen kolmannen hakukierros avautuu Valtiokonttorissa tiistaina 27.4.2021 klo 9.00. Haku päättyy 23.6.2021 klo 16.15.

Uudet yritykset voivat hakea kustannustukea, jos ne kuuluvat asetuksen toimialoihin

Kustannustuen kolmannella hakukierroksella toimialoja on 180, kun toisella hakukierroksella niitä oli 220. Kustannustuen toimialoihin kuuluvat nyt esimerkiksi matkatoimistot ja -järjestäjät, messujen ja kongressien järjestäjät, hotellit ja muu majoitustoiminta, ravintolat sekä kulttuuri- ja viihdetoiminta.

Valtiokonttori voi kuitenkin myöntää tukea myös muiden alojen yrityksille harkinnanvaraisesti, jos yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia tukikaudella. Harkinnanvaraisuuden perusteita täsmennetään Valtiokonttorin hakuohjeissa, jotta yritykset osaavat paremmin arvioida ja hakemuksessaan ilmoittaa, mistä syystä liikevaihto on laskenut.

Uudet yritykset voivat hakea kustannustukea, jos ne kuuluvat asetuksessa mainittuihin toimialoihin. Uusilla yrityksillä tarkoitetaan 1.1.2020 tai sen jälkeen perustettuja yrityksiä. Niille voidaan myöntää tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella. Harkinnanvarainen tuen myöntäminen ei kuitenkaan ole mahdollista uusille yrityksille, koska yrityksen oman liikevaihdon muutosta aiempaan ei voida osoittaa.

Lista toimialoista tarkentaa tuen kohdentumista koronasta kärsineille yrityksille

Toimialalistalla voidaan paremmin huomioida mahdolliset muut syyt yrityksen liiketoiminnan laskemiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kausivaihtelu tai liikevaihdon lasku muista kuin koronaepidemiasta johtuvista syistä.

Toimialat on määritelty Verohallinnon arvonlisäverotietojen perusteella. Kustannustukea ei kuitenkaan voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.

Valtio on varannut kustannustuen kolmannelle hakukierrokselle 356 miljoonaa. Kustannustuki on korvaus yrityksen kiinteistä joustamattomista kustannuksista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta.

Lisätiedot:

Lista toimialoista

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset