Hyppää sisältöön

Julkisen hallinnon tiedolla johtamisen kypsyystasoselvitys etenee

Mistä on kyse?

Syksyn 2022 aikana toteutetaan selvitys tiedolla johtamisen kypsyystasosta julkishallinnossa. Selvityksen tilaaja on Valtiokonttori, ja sen toteuttavat Creatido Oy ja Tampereen yliopisto yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Selvityksessä hyödynnetään Creatido Oy:n kypsyysanalyysista johdettua kypsyysmallia, jossa on huomioitu valtionhallinnon erityispiirteet.

Selvityksen ensimmäinen vaihe kohdistuu valtionhallintoon, ja mukana on ministeriöitä ja virastoja neljältä eri hallinnonalalta. Tavoitteena on paitsi kartoittaa tiedolla johtamisen nykytilaa, myös luoda toistettava malli kehityksen seuraamiseksi. Kun koko valtion- ja julkishallinnon tietojohtamista arvioidaan yhtenäisellä mallilla, voidaan kehittämistoimia ja tukea kohdistaa entistä paremmin. Uutisoimme selvityksestä viimeksi syyskuussa.

Selvitys etenee

Selvityksen otokseen valikoitui lopulta kahdeksan organisaatiota neljältä eri hallinnonalalta: mukana ovat valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvarakeskus, liikenne- ja viestintäministeriö, Ilmatieteenlaitos, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Museovirasto. Kypsyysanalyysiin sisältyy koko henkilöstön kattava kyselytutkimus sekä työpajoja kaikkien tutkittavien organisaatioiden tiedolla johtamisen vastuuhenkilöiden kanssa.

Kyselyn vastausaika loppui 15.11.2022, ja siihen saatiin yhteensä 683 vastausta. Organisaatiokohtaiset vastausprosentit vaihtelivat välillä 8-40. Kyselyn tulosten analysointi on aloitettu, ja ensimmäinen askel analysoinnissa on kokonaiskuvan muodostaminen ja alustavien keskeisimpien kehityskohteiden tunnistaminen. Alustavien tulosten perusteella muotoillaan sisältöä 22.11. järjestettävään työpajaan.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin 1.11, ja siinä keskityttiin jäsentämään tiedolla johtamisen nykytilaa osallistuvissa organisaatioissa. Toinen työpaja järjestetään 22.11, ja siinä esitellään kyselyn vastausten kokonaiskuvaa ja syvennytään tarkastelemaan kehityskohteita keskustellen ja ideoiden.

Kyselyn tulosten syvempi analyysi alkaa joulukuussa ja raportti valmistuu tammikuun aikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä!

Lisätietoja antavat:

Emma Partanen, Creatido Oy, emma.partanen@creatido.fi
Henje Kasslin, Valtiokonttori, henje.kasslin@valtiokonttori.fi
Olli Ahonen, Valtiokonttori, olli.ahonen@valtiokonttori.fi
Jussi Myllärniemi, Tampereen yliopisto, jussi.myllarniemi@tuni.fi

Valtiokonttori.

 

 

Kohderyhmä: Kunnat Viranomaiset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset