Hyppää sisältöön

Aravalainojen vuosimaksutarkistuksista esitetään luovuttavan vuonna 2023

Ympäristöministeriö valmistelee arava-asetukseen väliaikaista muutosta, jonka myötä vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksuja ei tarkistettaisi vuonna 2023. Vuosimaksut pysyisivät siten vuoden 2022 tasolla. Muutoksella halutaan helpottaa asumisen poikkeuksellista kustannuspainetta.

Ympäristöministeriön valmistelema esitys arava-asetuksen väliaikaisesta muutoksesta on annettu lausuntokierrokselle. Esitys on julkaistu Lausuntopalvelussa.

Muutos tulisi voimaan 1.3.2023 ja olisi voimassa 29.4.2024 saakka. Kyse olisi kertaluonteisesta toimenpiteestä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kiinteistön hoitoon ja tätä kautta asumiskuluihin kohdistuu monilta osin kustannuspaineita.

2,4 miljardin aravalainakannasta pääosa on vuosimaksulainoja

Aravalainojen vuosimaksujen tarkistukset perustuvat kuluttajahintaindeksin muutokseen. Kuluttajahintaindeksin muutos vuoden 2022 heinäkuussa oli 7,8 prosenttia, mikä tarkoittaisi huomattavasti aiempaa korkeampia tarkistuksia vuosimaksuihin maaliskuusta 2023 alkaen. Samaan aikaan kiinteistöjen hoitokustannuksia ja asukkaiden elinkustannuksia nostavat kiihtyvä inflaatio ja energian saatavuusongelmat, jotka johtuvat helmikuussa 2022 alkaneista Venäjän sotatoimista Ukrainassa.

Aravalainapääoma on tällä hetkellä noin 2,4 miljardia euroa, ja lainansaajia on yhteensä 680. Lainoista noin kolme neljäsosaa kohdistuu vuokrataloihin ja yksi neljäsosa asumisoikeustaloihin. Vuokra-aravalainan ja asumisoikeustalon aravalainan saajat ovat kuntia ja muita julkisyhteisöjä sekä yleishyödyllisiä yhteisöjä tai niiden omistuksessa olevia tytäryhtiöitä. Valtion asuntorahastosta myönnettiin aravalain nojalla aravalainoja vuosina 1994-2007, ja lainojen hallinnoinnista vastaa Valtiokonttori.

Lainakannasta pääosa on vuosimaksulainoja. Vuosimaksulainan takaisinmaksu tapahtuu koron ja lyhennyksen sisältävinä vuosimaksuina kaksi kertaa vuodessa. Valtiokonttori tarkistaa vuosimaksut aina maaliskuun alussa. Aravalain mukaan lainan korko, lyhennys tai vuosimaksu eivät saa johtaa asukkaiden kannalta kohtuuttomiin asumiskustannuksiin.

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta (15.11.2022):
Lausuntokierros: Aravalainojen vuosimaksutarkistuksista esitetään luovuttavan vuonna 2023

Kohderyhmä: Kunnat Yhdistykset ja järjestöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset